Εξέταση στην Τεχνολογία Μηχανολογικών Υλικών – Εργαστήριο(Πρόγραμμα σπουδών ΤΕΙ)

Ανακοινώνεται ότι:

Το μάθημα θα εξετασθεί την Δευτέρα 18/01/2021 στις 11πμ.

Όσοι θέλουν να εξετασθούν πρέπει να εγγραφούν στην ιστοσελίδα του μαθήματος στην πλατφόρμα εξετάσεων (moodle),  δηλ. στην

https://exams.mech.ihu.gr/course/view.php?id=88

Η προθεσμία εγγραφής είναι μέχρι την Παρασκευή 15/01/2021 και ώρα 21:00.

Την ώρα της εξέτασης οι φοιτητές πρέπει να συνδεθούν, ο καθένας με τον υπολογιστή του, στην παραπάνω ιστοσελίδα. Ταυτόχρονα πρέπει ο κάθε φοιτητής να συνδεθεί με το κινητό του, με ανοιχτή την κάμερα, στην εικονική αίθουσα Zoom του 3ου εξαμήνου.

Η ιστοσελίδα εξετάσεων θα χρησιμοποιηθεί για να λάβουν οι φοιτητές τις εκφωνήσεις των θεμά­των και για να στείλουν τις απαντήσεις τους. Η εικονική αίθουσα Zoom θα χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας και την επιτήρηση των εξεταζομένων, έτσι ώστε να διασφαλίζεται το αδιάβλητο των εξετάσεων.

Η εγγραφή στην ιστοσελίδα των εξετάσεων σημαίνει ότι ο φοιτητής αποδέχεται τη διαδικασία εξέτασης, η οποία επιβάλλεται από τις εξαιρετικές συνθήκες λόγω πανδημίας, και ιδιαίτερα τα μέτρα ταυτοποίησης και επιτήρησης των συμμετεχόντων φοιτητών και διαφύλαξης του κύρους της εξεταστικής διαδικασίας. Δεν θα γίνει καμμία καταγραφή εικόνας ή ήχου από την σύνδεση των φοιτητών στην εικονική αίθουσα Zoom.

Οι φοιτητές παρακαλούνται να παρακολουθούν και τις ανακοινώσεις που τυχόν θα ακολουθήσουν, στην ιστοσελίδα του μαθήματος στο e-learning.

Ο διδάσκων

 

 
Scroll Up