ΕΞΕΤΑΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΡΙΤΗ  26  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2021

ΕΞΕΤΑΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ

 ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ

ΤΡΙΤΗ  26  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2021

Οι φοιτητές που δήλωσαν ότι θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις της θεωρίας των Ανυψωτικών και Μεταφορικών Μηχανών θα χωρισθούν σε δύο ομάδες ως εξής:

Α  ΟΜΑΔΑ      (9.00 – 10.00)

 • Δερεμπεϊδης Βασίλειος  9ο
 • Τσίκου Μαρία  9ο
 • Κιοσσές Σάββας 7ο
 • Τσιβιντζέλης Αθανάσιος  7ο
 • Λαζαρίδης Χαράλαμπος  11ο
 • Καλενδέρης Χαράλαμπος  17ο
 • Βασιλειάδης Ιορδάνης 7ο
 • Γιοσμά Αναστασία  7ο
 • Νταλαράς Αθανάσιος  9ο
 • Σαρίδης Θεοχάρης  7ο
 • Φέρτης Γεώργιος 9ο
 • Καραγιοβάνης Ιωάννης  7ο
 • Ξανθόπουλος Χρυσόστομος  7ο
 • Τσακίρης Κων/νος  7ο
 • Μπάκας Χρήστος  9ο

Β   ΟΜΑΔΑ      (10.30 – 11.30)

 

 • Μπούτας Ιωάννης  13ο
 • Πίτσος Κων/νος  9ο
 • Σπανός Κων/νος 28ο
 • Μπαλαμπάνης Γεώργιος  7ο
 • Τζουμαϊλής Νικόλαος  15ο
 • Μπουράκ Ιμπράμ  9ο
 • Τζέκος Νικόλαος  7ο
 • Καραϊσκος Επαμεινώνδας  7ο
 • Καρυοφύλλης Δημήτριος  9ο
 • Ζερβού Μαρία  9ο
 • Ψωμαδόπουλος Πολυχρόνης  11ο
 • Χάρτιος Κων/νος  9ο
 • Βασιλάκης Κυριάκος  7ο

Η πρώτη Ομάδα θα ξεκινήσει την εξέταση στις 9.00 ακριβώς και θα έχει 1 ώρα στην διάθεσή της για την επεξεργασία των θεμάτων (μέχρι τις 10.00 ακριβώς).

Η δεύτερη Ομάδα θα ξεκινήσει στις 10.30 και θα τελειώσει στις 11.30.

Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους, επάνω στο τραπέζι που θα κάθονται, όποιες σημειώσεις ή βιβλία θεωρούν απαραίτητα, υπολογιστή τσέπης, στυλό και κόλλες λευκές κατά προτίμηση γραμμωτές, για να είναι εύκολα αναγνώσιμες. Θα πρέπει να έχουν επίσης την φοιτητική τους ταυτότητα (ή πάσσο), το κινητό τους και φυσικά τον υπολογιστή τους.

Θα βρίσκονται σε ένα κλειστό χώρο, χωρίς την παρουσία δεύτερου ατόμου (στην αρχή της εξέτασης θα ζητηθεί να περιστρέψετε την κάμερα κατά 360ο για τον έλεγχο του χώρου). Στην διάρκεια της εξέτασης δεν επιτρέπεται καμμία μετακίνηση του φοιτητή από την καρέκλα του. Δεν επιτρέπεται ούτε η επίσκεψη στην τουαλέτα. Όποιος μετακινηθεί για οποιοδήποτε λόγο ή όποιος δεχθεί και άλλο άτομο στον χώρο που βρίσκεται, αποκλείεται από την εξέταση. Επίσης η ανάγνωση της οθόνης άλλου εξεταζόμενου με ένα από τα γνωστά προγράμματα, είναι φυσικά μη επιτρεπτή και λόγος ακύρωσης της εξέτασης.

 

Οι φοιτητές οφείλουν να εισέλθουν στην τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας του Zoom με την οποία έγιναν τα μαθήματα στην διάρκεια του εξαμήνου (όχι των εξετάσεων), πέντε λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης και να έχουν την κάμερα τους ανοικτή καθ’ όλη την διάρκεια της εξέτασης, κατά τρόπο που να είναι δυνατός ο έλεγχος του κάθε φοιτητή ανά πάσα στιγμή.

Με την έναρξη της εξέτασης οι φοιτητές θα λάβουν στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση  (στο Email το οποίο δήλωσαν με την συμμετοχή τους στην εξέταση) τα θέματα των εξετάσεων. Στο τέλος της εξέτασης οι φοιτητές θα φωτογραφίσουν με το κινητό τους τις λύσεις των θεμάτων και θα τις αποστείλουν στην διεύθυνση   moysiadest2020@gmail.com.

Μαζί με τις λύσεις θα βγουν φωτογραφία στην τελευταία σελίδα κρατώντας την ταυτότητά τους ώστε να φαίνεται το όνομα και η φωτογραφία καθώς και το πρόσωπό τους. Δηλαδή θα αποστείλουν τις λύσεις και μια φωτογραφία τους (selfie) κρατώντας την ταυτότητά τους. Θα πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή ώστε οι φωτογραφίες των λύσεων να βγουν κατά τον καλλίτερο δυνατό τρόπο ώστε να είναι αναγνώσιμες.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι κόλλες με τις λύσεις θα πρέπει να αναγράφουν σε κάθε σελίδα το ονοματεπώνυμο του φοιτητή, τον αριθμό της άσκησης και να είναι αριθμημένες με την σειρά που πρέπει να διορθωθούν. Όποια κόλλα δεν έχει το ονοματεπώνυμο του φοιτητή ή δεν είναι αριθμημένη ή δεν μπορεί να αναγνωσθεί διότι είναι κακογραμμένη ή κακοφωτογραφημένη δεν θα ληφθεί υπόψη στην βαθμολογία.

Ονοματεπώνυμο, αριθμός άσκησης και αρίθμηση σελίδας.

Την Δευτέρα  25/1/21 θα σταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του καθενός ένα δοκιμαστικό μήνυμα για τον έλεγχο της ορθότητάς της. Όποιος δεν λάβει το δοκιμαστικό μήνυμα μέχρι την 15.00 ώρα της Δευτέρας, θα πρέπει να ενημερώσει τον διδάσκοντα μέχρι το βράδυ της Δευτέρας 25/1, στέλνοντας την σωστή του διεύθυνση.

Όλοι αντιλαμβανόμαστε την δυσκολία του εγχειρήματος και την αντικειμενική αδυναμία ελέγχου πολλών παραμέτρων που το επηρεάζουν. Για τον λόγο αυτό καλούνται όλοι να συνεισφέρουν καλοπροαίρετα στην επιτυχή έκβασή του. Ενδεχόμενες «εξυπνάδες» οποιασδήποτε μορφής θα οδηγήσουν σε αποκλεισμό από την εξέταση.

Ο διδάσκων

 

25 Ιανουαρίου 2021

 

 

 

 

 
Scroll Up