Εξέταση του μαθήματος ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι – ΣΤΑΤΙΚΗ (Ε)

Η εξέταση του μαθήματος ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι – ΣΤΑΤΙΚΗ (Ε) θα πραγματοποιηθεί σε τέσσερεις
φάσεις διάρκειας τριών ωρών, τη Δευτέρα 15/6 και Τρίτη 16/6. Όπως έχει ανακοινωθεί στο
μάθημα εδώ και αρκετό καιρό, η εξέταση θα είναι αποκλειστικά προφορική μέσω της
πλατφόρμας του ZOOM.
Όσον αφορά τη διαδικασία της εξέτασης, αυτή θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση κάμερας
και μικροφώνου για λόγους ταυτοποίησης του/της εξεταζόμενου/ης. Οι φοιτητές/τριες θα
συνδέονται την προβλεπόμενη ώρα με το σύνδεσμο που χρησιμοποιούν για την
παρακολούθηση του μαθήματος στην πλατφόρμα του ΖΟΟΜ και θα εξετάζονται σε
ξεχωριστό braking room μετά από πρόσκληση που θα δίνεται από τον διδάσκοντα. Μετά το
πέρας της προσωπικής εξέτασης, ο εξεταζόμενος/η θα αποχωρεί τόσο από το exam room,
όσο και από την αίθουσα στην οποία πρωτοσυνδέθηκε. Στο e learning του μαθήματος θα
αναρτηθεί λίστα βάσει της οποίας προκύπτει και η σειρά εξέτασης. Σε περίπτωση που
κάποιος /κάποια δεν εμφανιστεί τη στιγμή που θα κληθεί να εισέλθει στο exam room, χάνει
τη σειρά του/της και θα εξεταστεί στο τέλος του κάθε group Εάν και πάλι δεν εμφανιστεί
τότε αποτυγχάνει στην εξέταση.
Τα τέσσερα group διαμορφώνονται ως εξής:
1 Δευτέρα 15/6 (10.00 – 13.00) Εξάμηνο σπουδών: 12ο και άνω
2 Δευτέρα 15/6 (17.00 – 20.00) Εξάμηνο σπουδών: 8ο και 10ο
3 Τρίτη 16/6 (10.00 – 13.00) Εξάμηνο σπουδών 6ο
4 Τρίτη 16/6 (17.00 – 20.00) Εξάμηνο σπουδών 2ο και 4ο
Στο e learning του μαθήματος έχει αναρτηθεί λίστα με τους φοιτητές που δικαιούνται
συμμετοχής στην εξέταση και σε ποιο group είναι τοποθετημένοι/ες σύμφωνα με τον
παραπάνω πίνακα.
Εξέταση δεύτερης ευκαιρίας δεν προβλέπεται σε αυτήν την εξεταστική περίοδο. Για
όσους/ες αποτύχουν σε αυτήν την εξέταση (και μόνο για εκείνους/ες) προβλέπεται
επαναληπτική εξέταση τον Σεπτέμβριο με τον ίδιο τρόπο για προφανείς λόγους.
Η προσέλευση στην εξέταση συνιστά αποδοχή τον όρων διεξαγωγής της, τόσο όσον αφορά
την εξ αποστάσεως εξέταση, όπως προβλέπεται από την απόφαση της ΔΕ του ΔΙΠΑΕ, όσο
και τη χρήση οπτικών μέσων. Η απόφαση που αναρτήθηκε στη διαύγεια βρίσκεται στον
παρακάτω σύνδεσμο:
(https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9E%CE%92%CE%9B46%CE%A8%CE%963%CE%A0-
%CE%A7%CE%9E%CE%91?inline=true )

Ο Διδάσκων
Χρήστος Ε. Σοφίας
Δρ. MSc. Πολιτικός Μηχανικός

 
Scroll Up