Εργ. Τεχνολογίας Μηχ/κων Υλικών Αλλαγή ωρών διδασκαλίας

Στις 3 και 4 Οκτωβρίου το μάθημα θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το αρχικό ωρολόγιο πρόγραμμα (αυτό που είχε ανακοινωθεί στις 26/9):

Πέμπτη 3/10/2019 στις 11:00-13:00

Παρασκευή 4/10/2019 στις 12:00-14:00

 

Από τη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου και μετά θα ισχύει το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα, που θα ανακοινωθεί σύντομα.

 
Scroll Up