Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Μηχανικής και Δυναμικής Μηχανολογικών Κατασκευών

Υπεύθυνος Εργαστηρίου: ΓΚΟΤΣΗΣ Πασχάλης (Καθηγητής)

 

Εκπαιδευτικό Έργο


Το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Μηχανικής και Δυναμικής Μηχανολογικών Κατασκευών υποστηρίζει το εκπαιδευτικό έργο του Τμήματος Μηχανολογίας καλύπτοντας τη διδασκαλία του θεωρητικού και εργαστηριακού μέρους των παρακάτω μαθημάτων:

  • Μηχανική Ι
  • Μηχανική ΙΙ
  • Ταλαντώσεις.
  • H μέθοδος των Πεπερασμένων στοιχείων.

 

 
Scroll Up