Εργαστήριο Μεθόδων Υπολογισμού των Κατασκευών με Η/Υ

Ανακοινώνεται ότι το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος Μέθοδοι Υπολογισμού Κατασκευών με Η/Υ (6ο Εξάμηνο) θα διεξαχθεί εξ ολοκλήρου με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Τα διαδικτυακά μαθήματα του εν λόγω Εργαστηρίου θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 27 Μαΐου 2020, στη βάση του ωρολογίου προγράμματος του Εαρινού Εξαμήνου 2019-20, ήτοι κάθε Τετάρτη, 11:00 – 13:00.

Εκ της Γραμματείας του Τμήματος

 
Scroll Up