Εργαστήριο Μηχανολογικού Σχεδίου

Το Εργαστήριο Μηχανολογικού Σχεδίου είναι εξοπλισμένο με τα πιο σύγχρονα και τελειότερα σχεδιαστήρια, εφοδιασμένα με μηχανισμό μετακίνησης παράλληλα ή κάθετα της κεφαλής παραλληλογράφου, με μηχανισμό περιστροφής και ανύψωσης του πίνακα σχεδίασης, με τοπικό φωτισμό για κάθε σχεδιαστήριο και με βοηθητικό πάγκο σχεδιαστηρίου για την τοποθέτηση των οργάνων και ειδών σχεδιάσεως. Είναι εξοπλισμένο με βιβλιοθήκες αποθήκευσης πρωτοτύπων σχεδίων, οργάνων μέτρησης, οργάνων σχεδίασης, εξαρτημάτων μηχανών καθώς και πρότυπων εξαρτημάτων (δοκιμίων) για καλύτερη κατανόηση της σχεδίασης.

Στο Εργαστήριο του Μηχανολογικού Σχεδίου, κάθε εξάμηνο πραγματοποιούν τις εργαστηριακές τους ασκήσεις έξι ομάδες σπουδαστών των 24 ατόμων, στα πλαίσια των μαθημάτων Μηχανολογικό Σχέδιο Ι & ΙΙ. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους οι σπουδαστές σχεδιάζουν εξαρτήματα σε όψεις, τομές, λεπτομέρειες, εξασκούνται στη τοποθέτηση διαστάσεων και εκπονούν κατασκευαστικά και συνοπτικά σχέδια. Οι σπουδαστές επίσης εκπαιδεύονται, στην επιλογή από πίνακες τυποποιημένων στοιχείων μηχανών, στη χρησιμοποίηση των τεχνικών διεθνών κανονισμών όπως οι κανονισμοί DIN, ISO κλπ.

Παράλληλα με τα ανωτέρω, υπάρχουν και λειτουργούν μοντέλα για τη μελέτη και σχεδίαση συγκροτημάτων όπως διάφορα είδη μετάδοσης κίνησης, αντλιοστάσιο κλπ. καθώς και ακριβή όργανα μέτρησης μήκους και τραχύτητας.

 

 
Scroll Up