Εργαστήριο Μηχανών Εσωτερικής Καύσης

Το Εργαστήριο Μηχανών Εσωτερικής Καύσης εξυπηρετεί τις ανάγκες των μαθημάτων:

  • Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Ι
  • Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ

Το Εργαστήριο είναι εφοδιασμένο με τον εξής εξοπλισμό:

Μοντέλα μηχανών σε τομές για εποπτεία κατά την εκμάθηση της λειτουργίας αυτών, Μηχανές για εξάσκηση σπουδαστών στην αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση τους και Μηχανές με δυνατότητα λειτουργίας για εξάσκηση σε μετρήσεις και ρυθμίσεις.

Όργανα για μετρήσεις διαφόρων κατασκευαστικών και λειτουργικών παραμέτρων των μηχανών, προς διαπίστωση ότι είναι μέσα στις προδιαγραφές και άρα ότι είναι δυνατόν να λειτουργήσουν αυτές χωρίς προβλήματα.

Συγκρότημα ηλεκτρομαγνητικού δυναμόμετρου για διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων μέτρησης διαφόρων παραμέτρων λειτουργούντων μηχανών και μελέτης της επίδρασης της μεταβολής των παραμέτρων αυτών στην επίδοση των μηχανών. Έχει δυνατότητα μέτρησης παροχής αέρα καύσης, παροχής καυσίμου, παροχής νερού ψύξης, ροπής, στροφών, φορτίου, διαφόρων θερμοκρασιών με λειτουργία της μηχανής με καύσιμο ή χωρίς καύσιμο για μέτρηση των τριβών. Επίσης έχει τη δυνατότητα λήψης δυναμοδυκτικού διαγράμματος πίεσης- όγκου ή πίεσης γωνίας στροφάλου και φωτογράφησής του για επεξεργασία.

Μετρητής εκπομπών ρύπων που περιέχονται στα καυσαέρια μηχανών otto. Είναι τύπου NDIR και έχει δυνατότητα μέτρησης μονοξειδίου του άνθρακα, διοξειδίου του άνθρακα, άκαυτων υδρογονανθράκων, οξυγόνου, λόγω αέρα-καυσίμου, ισοδύναμου λόγω αέρα-καυσίμου, στροφών, θερμοκρασίας λιπαντικού. Πληρεί τις προδιαγραφές που θέτει η νομοθεσία για την έκδοση της κάρτας ελέγχου καυσαερίων (ΚΕΚ). Χρησιμοποιείται για εκπαίδευση των σπουδαστών, αλλά και για τις μετρήσεις των εκπομπών κυκλοφορούντων οχημάτων.

Ηλεκτρονικό συγκρότημα ελέγχου οχημάτων. Έχει τη δυνατότητα ελέγχου της καλής λειτουργίας των συστημάτων των επιβατηγών οχημάτων. Μετρά διάφορες λειτουργικές παραμέτρους, τις συγκρίνει με τις προβλεπόμενες από τον κατασκευαστή του οχήματος και δίνει πιθανές αιτίες απόκλισης. Η έρευνα μπορεί να γίνει με εισαγωγή του τύπου του οχήματος από ειδική δισκέτα του αντίστοιχου τύπου ή με εισαγωγή κάποιου κωδικού οχήματος από δισκέτα που περιέχει διάφορους τύπους οχημάτων.

 

 
Scroll Up