Εργαστήριο Πληροφορικής

 

Υπεύθυνος Εργαστηρίου: ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος (Αναπληρωτής Καθηγητής)

Εκπαιδευτικό Έργο


Το Εργαστήριο Πληροφορικής υποστηρίζει το εκπαιδευτικό έργο του Τμήματος Μηχανολογίας, ΣΤΕΦ/ΤΕΙ Σερρών, καλύπτοντας τη διδασκαλία του εργαστηριακού μέρους των παρακάτω μαθημάτων:

  • Εισαγωγής στους Η/Υ και τον Προγραμματισμό
  • Προγραμματισμός Η/Υ
  • Αριθμητική Ανάλυση

 

Εισαγωγή στους Η/Υ και στον προγραμματισμό


Αρχιτεκτονική υπολογιστή: Δομή, σύνθεση, μονάδες εισόδου / εξόδου, περιφερειακά.

Λειτουργικά συστήματα: Εισαγωγή στον προγραμματισμό, εκμάθηση εφαρμογών γραφείου.

 

Προγραμματισαμός  Η/Υ


Επιτραπέζιοι υπολογισμοί, Μορφή Format, Μονοδιάστατες σειρές και γραφικά, Πίνακες, ειδικοί πίνακες και πράξεις μεταξύ πινάκων. Πολυώνυμα, πράξεις πολυωνύμων, ρίζες πολυωνύμων, ανάκτηση συντελεστών από τις ρίζες, παρεμβολή. Γραφικές παραστάσεις, πολλαπλές γραφικές παραστάσεις, ρυθμίσεις αποθήκευσης. Συμβολική απεικόνιση μεταβλητών, όρια, παραγώγιση/ολοκλήρωση συμβολικών συναρτήσεων επίλυση προβλημάτων.

 

Αριθμητική ανάλυση


Χρήση των επιστημονικών λογισμικών πακέτων Mathematica και Mat Lab, για τη διαχείριση των παρακάτω προβλημάτων:

Αριθμητικές Μέθοδοι: Εύρεσης ριζών αλγεβρικών εξισώσεων, Παραγώγισης, Ολοκλήρωσης, Επίλυσης διαφορικών εξισώσεων πρώτης τάξης.

Παρεμβολή σε πραγματικές συναρτήσεις μιας ή/και δύο μεταβλητών.

Τα τελευταία δέκα (10) χρόνια, το Εργαστήριο Πληροφορικής του Τμήματος Μηχανολογίας, ΣΤΕΦ/ΤΕΙ Σερρών, πέραν από την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση των Σπουδαστών του Τμήματος, δραστηριοποιείται σε πάρα πολλούς τομείς, όπως είναι:

Σχεδίαση και πραγματοποίηση ειδικών σεμιναρίων πληροφορικής

Από το 1990 πραγματοποιήθηκαν πάρα πολλοί κύκλοι ειδικών σεμιναρίων πληροφορικής, επιδοτούμενων και αυτοχρηματοδοτούμενων: σεμινάρια για εκμάθηση και χρήση απλών εργαλείων πληροφορικής (επεξεργασία κειμένου, λογιστικά φύλλα, βάσεις δεδομένων), σεμινάρια για εκμάθηση ειδικού λογισμικού (Μηχανολογικά προγράμματα, AutoCad), σεμινάρια για εκμάθηση σύγχρονων εργαλείων πληροφορικής (Internet, Ηλεκτρονικό Εμπόριο).

Υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων

Ήδη από το 1990 – 1991 υλοποιήθηκε το πρώτο πρόγραμμα κατάρτισης Σερραίων Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέματα πληροφορικής, στα πλαίσια του Α΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Το 1998 πραγματοποιήθηκε το Πρόγραμμα Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης Μηχανολόγων το οποίο υποστηρίχτηκε από το Β΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, υπό τη σκέπη του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ). Τίτλος του προγράμματος αυτού: Τεχνολογία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Σύγχρονες Τάσεις Μηχανολογίας. Σκοπός του ήταν η σχεδίαση και παραγωγή εκπαιδευτικού προγράμματος πολυμέσων για τη συμπληρωματική εκπαίδευση των μηχανολόγων.

Συνεργασίες με επιστήμονες της Ελλάδας και του εξωτερικού

Στελέχη του εργαστηρίου είχαν επισκέψεις στο Τ.Ε.Ι. Λαμίας, στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πάτρας, το Τ.Ε.Ι. Καβάλας, το Πανεπιστήμιο του Νέου Μεξικού κ.τ.λ.

Συνεργασίες με φορείς της περιοχής μας

Στο Εργαστήριο Πληροφορικής έχουν θεμελιωθεί συνεργασίες με τη Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού του Δήμου Σερρών (ΔΕΠΚΑ), το Γενικό Νοσοκομείο, το ΔΗΠΕΘΕ Σερρών, το Φωτογραφικό Εργαστήρι της ΝΕΛΕ Σερρών, το Σύλλογο Φοροτεχνικών Νομού Σερρών, με σκοπό τη συνδιοργάνωση εκδηλώσεων και την παραγωγή CDROM για την προβολή του τόπου μας.

 
Scroll Up