Εργαστήριο Θέρμανσης – Ψύξης – Κλιματισμού

Το Εργαστήριο Θέρμανσης – Ψύξης – Κλιματισμού εξυπηρετεί τις ανάγκες των μαθημάτων :

  • Θέρμανση-Ψύξη-Κλιματισμός Ι
  • Θέρμανση-Ψύξη-Κλιματισμός ΙΙ

Το Εργαστήριο Θέρμανσης -Ψύξης -Κλιματισμού, ασχολείται κυρίως με την Θέρμανση και τον Κλιματισμό και σε μικρότερο βαθμό με την Ψύξη μια και δεν υπάρχει ειδικό μάθημα Ψύξης από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. Το κενό αυτό καλύπτεται από ειδικό προαιρετικό μάθημα.

Οι σπουδαστές του Ε΄ εξαμήνου όπου διδάσκονται τη Θέρμανση (κυρίως), μαθαίνουν την εκπόνηση μελέτης κεντρικής θέρμανσης. Το εργαστήριο Θ.Ψ.Κ. είναι εξοπλισμένο με διάφορες συσκευές και όργανα. Έχει έναν λέβητα και ένα αερόθερμο όπου οι σπουδαστές διδάσκονται αλλά και μαθαίνουν πώς να κάνουν διάφορες μετρήσεις, χρησιμοποιώντας τη συσκευή BRIGON, σχετικά με το βαθμό απόδοσης, τη θερμοκρασία καυσαερίων, την αιθάλη, την πίεση κ.λπ. Υπάρχει επίσης ένας αναλυτής καυσαερίων με τη βοήθεια του οποίου γίνονται ηλεκτρονικά οι παραπάνω μετρήσεις, ενώ με μια άλλη συσκευή μπορούν οι σπουδαστές να κόβουν, αλλά και να κολλούν πλαστικούς σωλήνες.

Για το εργαστηριακό μάθημα της Θ.Ψ.Κ. ΙΙ, υπάρχουν εργαστηριακές μονάδες οι λεγόμενεςπιλότοι με τη βοήθεια των οποίων οι σπουδαστές μαθαίνουν τι είναι ψυκτική διάταξη, ψυκτικός κύκλος και πως μπορεί να υπολογιστεί η ψυκτική ικανότητα μιας εγκατάστασης.
Υπάρχει μια πλήρης αυτόνομος Κλιματιστική Μονάδα η οποία είναι και συνδεδεμένη με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Με την επέμβαση τους οι σπουδαστές βλέπουν τις διάφορες μεταβολές στις τυχόν καταστατικές αλλαγές, ενώ τους δίνεται η δυνατότητα να μετράνε την παροχή του αέρα σε m3/h ή m3/s, με τέσσερις διαφορετικές μεθόδους.

 
Scroll Up