Εργαστήριο Βιομ. Μετρήσεις – Αυτ. Έλεγχος και Ηλεκτρικές Μηχανές

Εργαστήριο Βιομ. Μετρήσεις – Αυτ. Έλεγχος και Ηλεκτρικές Μηχανές

ΑΦΟΡΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Το διαδικτυακό μάθημα του «εργαστηρίου Βιομ. Μετρήσεις – Αυτ. Έλεγχος του Ε΄ εξαμήνου» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 05/11/2020 α τμήμα ώρα 08¨00-10¨00 και β τμήμα 15¨00-17¨00

 

Το διαδικτυακό μάθημα του «εργαστηρίου Ηλεκτρικές Μηχανές του Ε΄ εξαμήνου» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 05/11/2020 α τμήμα ώρα 10¨00-12¨00 και β τμήμα 17¨00-19¨00.

 

Για  οποιαδήποτε διευκρίνιση:

 

Λιούσας Βασίλης liousasba@teiser.gr

Μυρωνίδης Γαβριέλος gmironidis@gmail.com

 

 

 

 

 

 
Scroll Up