Εργαστήριο Βιομ. Μετρήσεις – Αυτ. Έλεγχος και Ηλεκτρικές Μηχανές

Εργαστήριο Βιομ. Μετρήσεις – Αυτ. Έλεγχος και Ηλεκτρικές Μηχανές

ΑΦΟΡΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Το διαδικτυακό μάθημα του «εργαστηρίου Βιομ. Μετρήσεις – Αυτ. Έλεγχος του Ε΄ εξαμήνου» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 21/10/2020 και ώρα 15¨00.

 

Το διαδικτυακό μάθημα του «εργαστηρίου Ηλεκτρικές Μηχανές του Ε΄ εξαμήνου» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 21/10/2020 και ώρα 17¨00.

 

 

 

Μυρωνίδης Γαβριέλος

Για  οποιαδήποτε διευκρίνιση στο gmironidis@gmail.com

 

 

 

 
Scroll Up