Γκότσης Πασχάλης

Ονοματεπώνυμο: Γκότσης Πασχάλης  (website)
Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμοσμένη Μηχανική και Δυναμική Μηχανολoγιωκών Κατασκευών
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2321049203
email: pkgotsis@teiser.gr

 

 
Scroll Up