Γραπτά μαθημάτων διδάσκοντος Δ. Σαγρή χειμερινού εξαμήνου

Την *Παρασκευή 19/3/2021* στις *15.00-16.00* θα πραγματοποιηθεί ο έλεγχος των γραπτών για όσους φοιτητές επιθυμούν να δουν τα γραπτά τους, στα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου:
[Ρομπ] - Βιομηχανική Ρομποτική (και Συστήματα Παραγωγής - Ρομποτική Θ+Ε)
[Μηχατρ] - Μηχατρονική
[Σχεδ.Ι] - Μηχανολογικό Σχέδιο (και Μηχανολογικό Σχέδιο Ι-Θ)
[CADII] - CAD II (και Μηχανολογικό Σχέδιο ΙΙ-Θ)

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να έχουν τις φοιτητικές τους ταυτότητες και να συνδέονται στο ΖΟΟΜ 2ου εξαμήνου με όνομα: *ΑΜ-Ονομ/νυμο-[μάθημα]*,
όπου *[μάθημα]* θα καταχωρούνται οι συντομεύσεις που εμφανίζονται στις παραπάνω αγκύλες, ώστε να οργανωθεί καλύτερα η διαδικασία.

Ο Διδάσκων
Δ. Σαγρής
 
Scroll Up