ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017 (προκήρυξη με αριθμ. πρωτ. 4928/23.12.2016)

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017

(προκήρυξη με αριθμ. πρωτ. 4928/23.12.2016)

ΠΡΟΣ: ΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

Η τριμελής Εισηγητική Επιτροπή, η οποία ορίσθηκε με την αριθ. 9/19-05-2016 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, αφού εξέτασε τους φακέλους των υποψηφίων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων, συνέταξε κατά Τομέα μαθημάτων τους προβλεπόμενους από τον Νόμο Πίνακες, τους οποίους και καταθέτει στη Γραμματεία σήμερα 02-02-2017….
(δείτε το πλήρες κείμενο, εδώ)

 
Scroll Up