Κατάθεση γραπτών αξιολογήσεων του έργου των υποψηφίων για την πλήρωση μιας θέσης (1) Ε.Π., βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.3848/2010 ανακοινώνεται ότι:

Κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο της Γραμματείας του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, οι γραπτές αξιολογήσεις του έργου των υποψηφίων και την πλήρωση μιας (1) θέσης Ε.Π., βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά» από τους αξιολογητές που ορίστηκαν με απόφαση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής, όπως παρακάτω:

1. Η αριθμ.πρωτ.996/25-11-2016 γραπτή αξιολόγηση του Καθηγητή Νικολάου Καραμπετάκη (υποδείχθηκε από τον υποψήφιο Κλεΐδη Κωνσταντίνο)
2. Η αριθμ.πρωτ.1002/28-11-2016 γραπτή αξιολόγηση του Καθηγητή Αναστασίου Μωυσιάδη (ορίστηκε από την Ειδική Επταμελή Επιτροπή και αφορά στον υποψήφιο Κλεΐδη Κωνσταντίνο)

Ο Αναπληρωτής Προέδρου

του Τμήματος

Δημήτριος Χασάπης
Καθηγητής
 
Scroll Up