Κλεΐδης Κωνσταντίνος

Ονοματεπώνυμο: Κλεΐδης Κωνσταντίνος  (website)
Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2321049219, 2321049122
email: kleidis@teiser.gr

 

Τίτλοι Σπουδών

 • Πτυχιούχος Φυσικής, Τμήμα Φυσικής, Σχολή Θετικών Επιστημών (ΣΘΕ), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), Νοέμβριος 1990.
 • Διδάκτωρ Φυσικής, Τμήμα Φυσικής, Σχολή Θετικών Επιστημών (ΣΘΕ), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), Μάιος 1999.

 

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
Αποφοίτησα από το Τρίτο Λύκειο Δράμας τον Ιούνιο του 1985 και τον Οκτώβριο του ίδιου έτους ξεκίνησα τις προπτυχιακές σπουδές μου στο Τμήμα Φυσικής ΣΘΕ/ΑΠΘ. Στο πλαίσιο των σπουδών μου εκπόνησα Διπλωματική Εργασία στην Κοσμολογία, υπό την επίβλεψη του Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής ΣΘΕ/ΑΠΘ κ. Δ. Β. Παπαδόπουλου, με θέμα: «Πρωταρχική δημιουργία σωματιδίων και ομαλή εξάλειψη της ανισοτροπίας σε κοσμολογικά μοντέλα». Η εργασία αυτή, που διήρκεσε από τον Οκτώβριο του 1989 έως τον Οκτώβριο του 1990, βαθμολογήθηκε με ΑΡΙΣΤΑ (10). Πήρα το Πτυχίο μου από το Τμήμα Φυσικής ΣΘΕ/ΑΠΘ το Νοέμβριο του 1990 με βαθμό 7.79 και ποιοτικό χαρακτηρισμό ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ.

Τον Ιανουάριο του 1992 ξεκίνησα την εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής μου στο Τμήμα Φυσικής ΣΘΕ/ΑΠΘ, υπό την επίβλεψη του Καθηγητή κ. Δ. Β. Παπαδόπουλου. Το θέμα της Διδακτορικής Διατριβής μου ήταν: «Κοσμολογικές λύσεις των εξισώσεων Einstein σε θεωρίες βαρύτητας με μη γραμμική συνάρτηση Lagrange και μελέτη των φυσικών φαινομένων τους».

Το Νοέμβριο του 1993 ανακηρύχθηκα Υπότροφος του ΙΚΥ (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών) στην ειδίκευση Αστρονομία – Αστροφυσική, αφού πέτυχα στις εξετάσεις του 27ου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Υποτροφιών Εσωτερικού του εν λόγω Ιδρύματος, που διεξήχθησαν το Μάρτιο του ίδιου έτους.

Από τον Ιούλιο του 1996 έως τον Ιούνιο του 1998 υπηρέτησα τη Στρατιωτική Θητεία μου, ως Δόκιμος Έφεδρος Αξιωματικός Διαβιβάσεων.

Τον Απρίλιο του 1999 υποστήριξα δημόσια τη Διδακτορική Διατριβή μου, η οποία έγινε ομόφωνα αποδεκτή, και στις 10 Μαΐου 1999 η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Φυσικής ΣΘΕ/ΑΠΘ μου απένειμε τον τίτλο του Διδάκτορα της Φυσικής.

Από το Μάιο του 1999, συνεργάζομαι με το Εργαστήριο Αστρονομίας του Τμήματος Φυσικής ΣΘΕ/ΑΠΘ ως Συνεργάτης Ερευνητής (Research Associate). Από το Σεπτέμβριο του 1999 έως το Μάρτιο του 2010, εργάστηκα, με σύμβαση ανάθεσης Διδακτικού Έργου, ως Επιστημονικός Συνεργάτης με Πλήρη Προσόντα, στα Τμήματα Μηχανολογίας και Πολιτικών Δομικών Έργων, της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) του ΤΕΙ Σερρών. Παράλληλα, από τον Ιούνιο του 2000 έως τον Αύγουστο του 2006, εργάστηκα, με σύμβαση ανάθεσης Διδακτικού Έργου, ως Μέλος του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), για τη διδασκαλία της Θεματικής Ενότητας: «Κλασική Φυσική».

Τέλος, με βάση την υπ’ αριθμόν 824/27-4-2009 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΙ Σερρών, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 38/τ.Γ’/26-1-2010, διορίστηκα σε κενή οργανική θέση του Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τμήματος Μηχανολογίας ΣΤΕΦ/ΤΕΙ Σερρών, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά» (Ανάληψη υπηρεσίας: 01/03/2010).

Από τον Σεπτέμβριο του 2010 μέχρι και σήμερα, είμαι Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΣΤΕΦ/ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, μετά την εκλογή μου στην παραπάνω θέση στις 16 Ιουνίου 2010.

 

Θέσεις σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

 • Επιστημονικός Συνεργάτης με Πλήρη Προσόντα, Τμήμα Μηχανολογίας, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ), ΤΕΙ Σερρών (Σεπτέμβριος 1999 – Μάρτιος 2010).
 • Επιστημονικός Συνεργάτης με Πλήρη Προσόντα, Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ), ΤΕΙ Σερρών (Οκτώβριος 1999 – Ιούλιος 2009).
 • Μέλος του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ), της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) για τη Θεματική Ενότητα: «Κλασική Φυσική» (Ιούνιος 2000 – Αύγουστος 2006).
  Συνεργάτης Ερευνητής, Εργαστήριο Αστρονομίας, Τμήμα Φυσικής, Σχολή Θετικών Επιστημών (ΣΘΕ), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) (Μάρτιος 2004 – Μάρτιος 2006).
 • Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολογίας, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ), ΤΕΙ Σερρών, με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά» (Μάρτιος 2010 – Ιούλιος 2017).
 • Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΣΤΕΦ/ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά» (Ιούλιος 2017 – σήμερα).

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Τα ειδικότερα ερευνητικά ενδιαφέροντά μου μπορούν να καταταγούν στις παρακάτω θεματικές ενότητες:

 • Αλληλεπίδραση των κυμάτων βαρύτητας με το υλικό περιεχόμενο του Σύμπαντος.
 • Θεωρίες βαρύτητας με μη γραμμική συνάρτηση Lagrange.
 • Κβαντικά φαινόμενα στον καμπύλο χωρόχρονο.
 • Κίνηση σχετικιστικών ρευστών και εφαρμογές.
 • Φυσική Πλάσματος στο νεαρό Σύμπαν.

Στο πλαίσιο των παραπάνω ερευνητικών ενδιαφερόντων μου, έχω συμμετάσχει σε ένα (1) Διεθνές και τέσσερα (4) Εθνικά Επιστημονικά – Ερευνητικά Προγράμματα, ενώ ήμουν Επιστημονικώς Υπεύθυνος σε δεκαπέντε (15) 12μηνα Ερευνητικά Προγράμματα της Επιτροπής Ερευνών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας.

 

Συνέδρια – Σεμινάρια
Έχω συμμετάσχει σε δώδεκα (12) Διεθνή και εφτά (7) Εθνικά Συνέδρια ή/και Θερινά Σχολεία, δίνοντας διαλέξεις σε θέματα σχετικά με το ερευνητικό έργο μου.

 

Δημοσιεύσεις – Καινοτομία
Έχω τριάντα οκτώ (38) πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες, δημοσιευμένες σε διεθνούς κύρους Επιστημονικά Περιοδικά με Κριτές, και δέκα (10) εργασίες δημοσιευμένες σε Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων με Κριτές.

 

Αναφορές
Στη βιβλιογραφία, απαντώνται εκατόν εξήντα πέντε (165) αναφορές άλλων ερευνητών (εμού και των εκάστοτε συ-συγγραφέων εξαιρουμένων) στις εργασίες μου.

 

Ώρες επικοινωνίας με τους σπουδαστές
Με την επιφύλαξη τυχόν συμμετοχής μου στα όργανα του Τμήματος ή/και του ΤΕΙ Σερρών, οι ώρες επικοινωνίας μου με τους Σπουδαστές έχουν ως εξής:

 • Τρίτη 11:00 – 13:00
 • Πέμπτη 13:00 – 14:00
 • Παρασκευή 11:00 – 13:00

 

Προτεινόμενα θέματα πτυχιακών εργασιών
Τα θέματα των εκάστοτε Πτυχιακών Εργασιών, οι οποίες εκπονούνται υπό την επίβλεψή μου, αποφασίζονται από κοινού με τους ενδιαφερόμενους Σπουδαστές.

Περισσότερα στοιχεία μπορείτε να βρείτε στην προσωπική ιστοσελίδα μου.

 
Scroll Up