Μηχανολογικό Σχέδιο ΙΙ – Εργαστήριο,διδασκαλία εξ αποστάσεως

Μηχανολογικό Σχέδιο ΙΙ – Εργαστήριο,

διδασκαλία εξ αποστάσεως

 

1)  Για όσο διάστημα τα εργαστήρια θα είναι κλειστά λόγω κορωνοϊού,

το μάθημα “Μηχανολογικό Σχέδιο ΙΙ – Εργαστήριο” θα γίνεται εξ αποστάσεως

στην εικονική αίθουσα Zoom του 3ου εξαμήνου.

Ώρες έναρξης 2μμ και 6μμ για το 1ο και 2ο τμήμα αντίστοιχα.

 

2)  Στο εξής οι ανακοινώσεις για το μάθημα θα βγαίνουν στην ιστοσελίδα

 

http://teachers.cm.ihu.gr/moschidis/

 
Scroll Up