Μοσχίδης Νικόλαος

Ονοματεπώνυμο:  Μοσχίδης Νικόλαος
Ειδικότητα: Διπλ. Μηχανολόγος, Μεταπτυχιακό στις “Διεργασίες και Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών”
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:  23210-49218
email: nmoschidis@teiser.gr

 

Τίτλοι Σπουδών
Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού από το Τμήμα Μηχανολόγων του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο γνωστικό αντικείμενο “Διεργασίες και Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών” (διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

 

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
Ο Ν. Μοσχίδης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1960. Στο διάστημα 1978 – 1984 φοίτησε στο Τμήμα Μηχανολόγων του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

Μετά την αποφοίτησή του, από το 1985 έως τις αρχές του 1989, δούλεψε σε ερευνητική εργασία στο Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών του Τμήματος Μηχανολόγων του ΑΠΘ, με θέμα τις θερμικές παραμορφώσεις και τις εναπομένουσες τάσεις των συγκολλήσεων.

Στη συνέχεια υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία, εργάσθηκε λίγο περισσότερο από ένα έτος στη βιομηχανία, και από το 1992 άρχισε να εργάζεται ως ωρομίσθιος εκπαιδευτικός στο Τμήμα Μηχανολογίας του ΤΕΙ Σερρών και να ασκεί ελεύθερο επάγγελμα. Διδάσκει σχεδόν χωρίς διακοπή από τότε το μάθημα “Στοιχεία Μηχανών Ι”, και κατά καιρούς έχει διδάξει και άλλα μαθήματα του κατασκευαστικού τομέα.

Στο διάστημα 2001 -2002 παρακολούθησε το διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών “Διεργασίες και Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών” στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και απέκτησε το σχετικό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης.

Τον Μάιο του 2009 διορίσθηκε Καθηγητής Εφαρμογών στο Τμήμα Μηχανολογίας του ΤΕΙ Σερρών, μετά από εκλογή του σε θέση που είχε προκηρυχθεί, στο γνωστικό αντικείμενο “Τεχνική Συγκολλήσεων – Εργαστηριακή έρευνα υλικών”.
Με βάση αυτό το γνωστικό αντικείμενο, από τον Σεπτέμβριο του 2009 διδάσκει το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος των υλικών, παράλληλα με το μάθημα “Στοιχεία Μηχανών Ι”.

 

Επαγγελματική Κατάρτιση
Πτυχίο αξιολογητού Συστημάτων Διασφάλισης Ποιοτητας κατά ISO 9001, μετά από παρακολούθηση σεμιναρίου και εξετάσεις στην Αθήνα στις 9-13 Δεκεμβρίου 1996.

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Δυναμική αντοχή μεταλλικών υλικών και συνθέτων υλικών μεταλλικής μήτρας

 

Συνέδρια – Σεμινάρια
Ο Ν. Μοσχίδης έχει παρακολουθήσει τα συνέδρια:

  • Α’ Εθνικό Συνέδριο Μηχανικής, στην Αθήνα το 1980 (το παρακολούθησε ως φοιτητής).
  • Α’ Εθνικό Συνέδριο για τις Ήπιες Μορφές Ενέργειας, διοργάνωση από το Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής του ΑΠΘ, στη Θεσσαλονίκη από τις 20 έως τις 22 Οκτωβρίου 1982 (το παρακολούθησε ως φοιτητής).
  • Β’ Διεθνές Συνέδριο στην Υπολογιστική Τεχνολογία Κατασκευών (2nd International Conference on Computational Structures Technology), στην Αθήνα από τις 30 Αυγούστου έως τις 1 Σεπτεμβρίου 1994.

 
Ώρες επικοινωνίας με τους σπουδαστές
Οι ώρες επικοινωνίας του κ. Ν. Μοσχίδη με τους φοιτητές ανακοινώνονται στη σελίδα του elearning

Η επικοινωνία μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί:

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στη διεύθυνση nmoschidis@teiser.gr) ή μέσω της ιστοσελίδας elearning.teiser.gr, στην ενότητα “Μηχανολογίας”, στα μαθήματα “Τεχνολογία Μηχανολογικών Υλικών – Εργαστήριο”, “Μηχανική Ι – Εργαστήριο”, “Στοιχεία Μηχανών Ι – Θεωρία” και “Στοιχεία Μηχανών Ι – Εργαστήριο”.

 

Προτεινόμενα θέματα πτυχιακών εργασιών
Για το χειμερινό εξάμηνο 2013-14 προτείνεται πτυχιακή εργασία με θέμα: “Μέτρηση δυναμικής αντοχής σε ελάσματα από χάλυβα ελατηρίων”

 
Scroll Up