Μωϋσιάδης Αναστάσιος

Ονοματεπώνυμο: Μωϋσιάδης Αναστάσιος
Γνωστικό Αντικείμενο:  Ανυψωτικές & μεταφορικές μηχανές-Στοιχεία Μηχανών
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2321049153, 2321049270
email: amois@teiser.gr

Τίτλοι Σπουδών
1988 – : PhD Thesis in the Mechanical Engineering Department of the Bochum University in Germany. Scholarship of the German Academic Agency (DAAD).
1978-1983: Dipl.-Ing. of the Mechanical Engineering Department of the Aristoteles University in Thessaloniki. Scholarship of the Greek Agency for Scholarships (IKY).
1972-1978: 8th Gymnasium in Thessaloniki.
1966-1972: Primary Education.

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
Επαγγελματική Κατάρτιση
1983-1984: Research Assistant in Laboratory for Machine Elements of the Aristotele University in Thessaloniki.
1984-1988: Research Assistant in Laboratory for Machine Elements and Conveying Systems of the Bochum Ruhr University in Germany.
1988-1989: Dr.-Ing. Mechanical Engineer in Thyssen Stahl AG. in Duisburg Germany. Section R. & D. for Conveying Systems.
1990-1991: Dr.-Ing. Mechanical Engineer in the Greek Power Supply Organisation (Public Electricity Enterprise – DEH).
1991-1993: Research Assistant in Laboratory for Machine Elements of the Aristotele University in Thessaloniki.
1993-1996: Assistant Professor in the Technological Educational Intitute of Serres Activities and Interests: Machine Elements, Conveying Systems and Mechanical Engineering installations in buildings.
1996-today: Professor in the Mechanical Engineering Department of the Technological Educational Institute of Serres.
2008-today: Vice President of the Technological Educational Institute of Serres responsible for Academic Affairs and Personnel.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Machine Elements, Conveying Systems, Tribology, Strength of materials, Simulation of load conditions of structures, optimization of structures.

 
Scroll Up