ΝΕΑ ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2020-21

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

  1. Την αριθ. 160442/Ζ1/23.11.2020 (ΦΕΚ 5200/Β/2020) απόφαση του κ. Διγαλάκη, Υφυπουργού Παιδείας, με θέμα «Διεξαγωγή κατατακτήριων εξετάσεων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021»
  2. Το γεγονός ότι η περιφερειακή ενότητα Σερρών, στην οποία εδρεύει το Τμήμα, βρίσκεται μέχρι σήμερα σε πολύ υψηλό επιδημιολογικό επίπεδο

ανακοινώνεται ότι:

η διεξαγωγή των κατατακτήριων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21, που είχε προγραμματιστεί για την Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020, αναβάλλεται προσωρινά και θα διεξαχθεί με φυσική παρουσία, εντός του χρονικού διαστήματος που θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και σε καμία περίπτωση πριν την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από την ως άνω ανακοίνωση.

Η διεξαγωγή των κατατακτήριων εξετάσεων θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τα υγειονομικά μέτρα που ισχύουν για την προστασία της δημόσιας υγείας και τον περιορισμό του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού, όπως αυτά καθορίζονται από την Πολιτεία.

Το πρόγραμμα των εξετάσεων Θα ανακοινωθεί από τη Γραμματεία του Τμήματος τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.

 

 

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

 
Scroll Up