Οδηγίες, όσον αφορά στη διεξαγωγή της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2021

Αγαπητοί φίλοι,

Όσον αφορά στην εξεταστική περίοδο του Ιουνίου 2021, οι εξετάσεις θα αρχίσουν τη Δευτέρα 14 Ιουνίου και θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 05 Ιουλίου 2021. Εξαιρουμένων των Μαθημάτων Μηχανική Ρευστών Ι (4ου Εξαμήνου), Στοιχεία Μηχανών Ι (4ου Εξαμήνου), Μηχανική Ρευστών ΙΙ (6ου και 8ου Εξαμήνου) και Θερμοδυναμική ΙΙ (10ου Εξαμήνου), τα οποία θα εξεταστούν δια ζώσης, ΟΛΑ τα υπόλοιπα Μαθήματα, τόσο του 4ετούς Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΤΕΙ όσο και του αντίστοιχου 5ετούς του ΔΙΠΑΕ, θα διεξαχθούν εξ αποστάσεως. Στη βάση όλων των παραπάνω καταρτίστηκε και το αντίστοιχο Πρόγραμμα της Εξεταστικής Περιόδου του Ιουνίου 2021, το οποίο έχει ήδη αναρτηθεί.

ΠΩΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ Η ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΗ

Όσον αφορά στην εξ αποστάσεως εξέταση των διαφόρων μαθημάτων, αυτή θα λάβει χώρα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Moodle του Τμήματος, την οποία θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση

https://exams.mech.ihu.gr/ ,

σε συνδυασμό με την ήδη γνωστή σας ηλεκτρονική πλατφόρμα Zoom. Έτσι, για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις οι φοιτητές θα πρέπει να διαθέτουν λειτουργική κάμερα, ηχεία, μικρόφωνο και σύνδεση στο Διαδίκτυο, από υπολογιστή ή κινητή συσκευή (Smart-Phone), ώστε να αναγνωρίζονται από τον εκάστοτε διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής ή/και αστυνομικής τους ταυτότητας.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η προσέλευση στις εξετάσεις συνιστά αποδοχή των όρων διεξαγωγής τους, τόσο όσον αφορά στην εξ αποστάσεως εξέταση όσο και στην χρήση οπτικών μέσων. Η αντίστοιχη απόφαση της ΔΕ του ΔΙΠΑΕ, που αναρτήθηκε στη Διαύγεια, βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9E%CE%92%CE%9B46%CE%A8%CE%963%CE%A0-%CE%A7%CE%9E%CE%91?inline=true

Η ακριβής μορφή εξέτασης για κάθε Μάθημα προσδιορίζεται από τον αντίστοιχο διδάσκοντα, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του εκάστοτε γνωστικού αντικειμένου και ανακοινώνεται στην ασύγχρονη πλατφόρμα υποστήριξης του συγκεκριμένου Μαθήματος (στο υπάρχον e-learning ή στην καινούργια Moodle) ή/και στην ιστοσελίδα του Τμήματος από τους ίδιους τους διδάσκοντες. Γι’ αυτόν τον λόγο, παρακαλούνται οι φοιτητές να ελέγχουν τακτικά τις σχετικές Ανακοινώσεις.

Την ημέρα και ώρα της εξέτασης, όπως αυτές αναφέρονται στο πρόγραμμα εξετάσεων κι αφού συνδεθούν οι φοιτητές στην εικονική αίθουσα του εκάστοτε Μαθήματος, ο διδάσκων διενεργεί έλεγχο ταυτοπροσωπίας. Ο έλεγχος θα περιλαμβάνει άνοιγμα της κάμερας των φοιτητών και επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητάς τους.

Μετά τον έλεγχο, οι φοιτητές απαντούν δια της πλατφόρμας Moodle στα θέματα των εξετάσεων, στη διάρκεια του χρόνου που έχει ορίσει ο διδάσκων. Σημειώνεται ότι οι απαντήσεις μετά τη λήξη του χρόνου της εξέτασης δεν γίνονται αποδεκτές από το ίδιο το σύστημα (χωρίς καμία ευθύνη ή/και δυνατότητα παρέμβασης του διδάσκοντα).

Το αποδεικτικό συμμετοχής στις εξετάσεις είναι η αναφορά του συστήματος Zoom με τους συμμετέχοντες, αλλά και, εναλλακτικά, η πλατφόρμα Moodle από όπου φαίνονται οι φοιτητές που έλαβαν τα θέματα, καθώς επίσης και αυτοί που παρέδωσαν τα θέματα στον συγκεκριμένο (αυτοματοποιημένο) χρόνο εξέτασης.

Σε κάθε περίπτωση, οι φοιτητές θα επιβλέπονται από τους διδάσκοντες μέσω της πλατφόρμας Zoom καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης!

ΠΩΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ Η ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗ

Κατά την δια ζώσης διεξαγωγή των εξετάσεων, οι φοιτητές θα προσέλθουν στις εγκαταστάσεις της Πανεπιστημιούπολης Σερρών, στο Κτήριο Β (αίθουσες του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών), όπου και θα λάβουν περαιτέρω οδηγίες από τους εξεταστές τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η δια ζώσης διεξαγωγή των εξετάσεων προϋποθέτει την διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) των φοιτητών, των μελών ΔΕΠ, καθώς επίσης και όσων εμπλέκονται στην εξεταστική διαδικασία, όπως και την εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων μέτρων πρόληψης και προστασίας από τον κορωνοϊό.

 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Οι διδάσκοντες του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ θα πρέπει να εισέλθουν στη πλατφόρμα Moodle του Τμήματος

https://exams.mech.ihu.gr/

και να δηλώσουν το Μάθημα το οποίο προτίθενται να εξετάσουν. Θα τους ζητηθεί σχετική έγκριση, η οποία παρέχεται από τον διαχειριστή του συστήματος (από εμένα).

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Οι φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ θα πρέπει να εισέλθουν στη πλατφόρμα Moodle του Τμήματος

https://exams.mech.ihu.gr/

και να εγγραφούν στο κάθε ένα από τα Μαθήματα που έχουν ήδη δηλώσει στην ηλεκτρονική Γραμματεία. Επισημαίνεται ότι, εάν δεν είναι εγγεγραμμένοι/ες ΚΑΙ στη συγκεκριμένη πλατφόρμα Moodle, τότε δεν είναι δυνατόν να βαθμολογηθούν.

Η εγγραφή θα πρέπει να ολοκληρωθεί ΑΜΕΣΑ, καθώς σε διαφορετική περίπτωση δεν θα έχουν πρόσβαση στις εξετάσεις. Κατά την εγγραφή τους στη Moodle θα πρέπει να χρησιμοποιείται το πλήρες ΟΝΟΜΑ και ΕΠΩΝΥΜΟ (με ελληνικούς χαρακτήρες). Επίσης, δίπλα στο επώνυμό τους θα πρέπει να αναγράψουν και τον ΑΕΜ τους.

Εύχομαι σε όλους και όλες σας ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ και ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Κώστας Κλεΐδης

 
Scroll Up