Ώρα διεξαγωγής εργαστηριακού μαθήματος “Σχεδίαση με Η/Υ” του Προγράμματος Σπουδών του πρώην ΤΕΙ

 

Το εργαστηριακό μάθημα ¨Σχεδίαση με Η/Υ” της Πέμπτης, για όλες τις επόμενες εβδομάδες διαδικτυακής εκπαίδευσης, θα πραγματοποιείται τις ώρες 15.00-17.00, αντί στις 14.00-16.00 που τυπικά αναφέρεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα, μετά από αίτημα των συμμετεχόντων. Σκοπός της τροποποίησης είναι να διευκολυνθούν ορισμένοι εκ των συμμετεχόντων να παρακολουθούν μαθήματα άλλων εξαμήνων.

Ο διδάσκων

 
Scroll Up