“Ορισμός τριμελών Εφορευτικών Επιτροπών (ΟΔΕ) για τη διεξαγωγή των εκλογών ανάδειξης των εκπροσώπων των μελών Ε.Τ.Ε.Π. με τους αναπληρωτές τους στη Συνέλευση του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του ΔΙ.ΠΑ.Ε

Ορισμός τριμελών Εφορευτικών Επιτροπών (ΟΔΕ) για τη διεξαγωγή των εκλογών ανάδειξης των εκπροσώπων των μελών Ε.Τ.Ε.Π. με τους αναπληρωτές τους στη Συνέλευση του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Δείτε σχετικά, εδώ.

 
Scroll Up