Ορκωμοσία Αποφοίτων Μηχανολόγων Μηχανικών

Ορκωμοσία Αποφοίτων Μηχανολόγων Μηχανικών

 

Την Τρίτη, 18.05.2021, στις 11:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί η τελετή ορκωμοσίας των αποφοίτων του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21.

Η εν λόγω τελετή θα λάβει χώρα διαδικτυακά, ήτοι, εξ αποστάσεως, δια της ψηφιακής πλατφόρμας Zoom του Τμήματος. Η σχετική ηλεκτρονική διεύθυνση (και το αντίστοιχο password) θα κοινοποιηθεί στους υποψήφιους πτυχιούχους του Τμήματος μέσω προσωπικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στο εν λόγω e-mail θα συμπεριλαμβάνεται και το σχετικό πρωτόκολλο καθομολόγησης.

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη τελετή, θα πρέπει να καταθέσουν προς το Τμήμα Αίτηση / Υπεύθυνη Δήλωση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://www.gov.gr/ipiresies/polites-ka … es-deloses, στην οποία θα αναφέρονται τα εξής:

Δηλώνω ότι:

  • – επιθυμώ να συμμετάσχω στην τελετή καθομολόγησης των πτυχιούχων Μηχανολόγων Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ, που θα διεξαχθεί στις 18/5/2021 με εξ αποστάσεως μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία μου. Επ’ αυτού,
  • – έλαβα γνώση της πολιτικής του Ιδρύματος για την τήρηση, συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Επιπλέον,
  • – η παρούσα δήλωση σε συνδυασμό με την παρουσία μου δια των εξ αποστάσεως μέσων στην παραπάνω τελετή καθομολόγησης ενέχει θέση υπογραφής μου στο βιβλίο ορκωμοσίας που τηρείται στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ, και
  • – δεν θα προβώ σε καταγραφή της ανωτέρω τελετής καθομολόγησης με οποιοδήποτε μέσο.

Η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ (mech_eng@teiser.gr) μέχρι την Τρίτη, 18.05.2021, και ώρα 10:00 π.μ..

 

Όσον αφορά στην τελετή καθομολόγησης:

Αρχικά, ο Πρόεδρος του Τμήματος θα καλωσορίσει τους υποψήφιους πτυχιούχους,  ενώ, στη συνέχεια, θα ανακοινωθεί ο πρωτεύσας απόφοιτος του Τμήματος, ο οποίος θα διαβάσει τον όρκο, τον οποίον και θα επαναλάβουν όλοι οι υπόλοιποι απόφοιτοι. Θα ακολουθήσει χαιρετισμός από τους εκπροσώπους της Γραμματείας του Τμήματος και η τελετή θα λήξει με μια screen shot την οποία θα «τραβήξει» ο Πρόεδρος του Τμήματος και θα την αποστείλει ηλεκτρονικά σε όλους τους μετέχοντες της τελετής.

 

Όσον αφορά στην παραλαβή των πτυχίων:

Τα αντίγραφα των πτυχίων, καθώς επίσης και τα έγγραφα που επιδίδονται κατά την τελετή καθομολόγησης, θα είναι διαθέσιμα προς παραλαβή από τη Γραμματεία του Τμήματος από τις 27.05.2021. Κατόπιν αιτήματος του/της αποφοίτου είναι δυνατή η ηλεκτρονική ή/και ταχυδρομική αποστολή τους, με χρέωση του παραλήπτη.

 

Καλή σταδιοδρομία σε όλους και όλες σας!

 

Εκ μέρους του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ,

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Κώστας Κλεΐδης

 
Scroll Up