ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι, η ορκωμοσία του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 19 Μαρτίου  2020 και ώρα 10:30 στο Συνεδριακό Αμφιθέατρο «Ευαγόρας Παλληκαρίδης» της Πανεπιστημιούπολης Σερρών.

Οι φοιτητές που πρόκειται να πάρουν μέρος στην ορκωμοσία και έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους (μαθήματα, πρακτική άσκηση πτυχιακή εργασία ) θα πρέπει:

  1. Να καταθέσουν αίτηση ανακήρυξης πτυχιούχου μέχρι 9/3/2020. Καμία αίτηση δε θα γίνει δεκτή μετά την ημερομηνία αυτή (όσοι έχουν ήδη κάνει αίτηση και έχουν ανακηρυχθεί πτυχιούχοι δεν χρειάζεται να κάνουν εκ νέου).
  2. Να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος την ημέρα της ορκωμοσίας στις 9:30 πμ, προκειμένου να υπογράψουν στο βιβλίο Πτυχιούχων, να παραδώσουν την ακαδημαϊκή ταυτότητα τους, να συμπληρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Όσοι δεν πρόκειται να παραστούν στην ορκωμοσία, παρακαλούνται θερμά να ενημερώσουν τη Γραμματεία.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

 
Scroll Up