ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ

Ενημερώνουμε τους φοιτητές ότι δίνεται παράταση για την υποβολή αιτήσεων δωρεάν σίτισης έως και την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020.

Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας

 
Scroll Up