ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ 22/

Σύμφωνα με την  Δ1α/ΓΠ.οικ.16320 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 996/τ.Β΄/13.03.2021) παρατείνεται η αναστολή της πρακτικής άσκησης με φυσική παρουσία (δια ζώσης) και παρατείνεται η τηλεργασίας  μέχρι τη Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021 και ώρα 6 πρωινή.
 
Scroll Up