Περιβαλλοντική Τεχνολογία – έκτακτο μάθημα για εκ των προτέρων αναπλήρωση

Όπως συμφωνήθηκε με τους συμμετέχοντες θα γίνει έκτακτο μάθημα στην Περιβαλλοντική Τεχνολογία την Παρασκευή 17/12/2021, 12:00-15:00 (αντί του μαθήματος της Πέμπτης 23/12/2021 το οποίο και δεν θα πραγματοποιηθεί).

 

 
Scroll Up