Περιβαλλοντική Τεχνολογία (νέο πρόγραμμα)

Περιβαλλοντική Τεχνολογία (νέο πρόγραμμα)

Όπως συμφωνήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, το μάθημα Περιβαλλοντική Τεχνολογία της Πέμπτης μεταφέρεται την Παρασκευή 16:00-19:00.

Υπενθυμίζεται ότι πρέπει να κάνετε εγγραφή με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό στην πλατφόρμα https://delos365.grnet.gr/ για την παράδοση ασκήσεων και εργασιών.

 
Scroll Up