ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ ανακοινώνεται ότι:

Αναρτήθηκαν οι πίνακες αξιολόγησης των υποψηφίων Επιστημονικών, Εργαστηριακών Συνεργατών, Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Εκπαιδευτικών Ειδικών μαθημάτων του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 στον πίνακα ανακοινώσεων της γραμματείας.

Οι πίνακες θα παραμείνουν αναρτημένοι από την Τρίτη 30 Ιουνίου 2015 μέχρι και την Δευτέρα 6 Ιουλίου 2015 και ώρα 12:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται σχετικά από τον αναρτημένο πίνακα. Έχουν επίσης το δικαίωμα μέσα στο διάστημα αυτό να υποβάλλουν εγγράφως στη γραμματεία του Τμήματος, τυχόν ενστάσεις κατά του πίνακα.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας λήξης των ενστάσεων, δεν θα εξετάζεται για κανέναν απολύτως λόγο, υπόμνημα ή ένσταση, τυχόν δε υποβληθέν απορρίπτεται ως απαράδεκτο.

Σέρρες, 30-6-2015

Από τη γραμματεία του Τμήματος

 
Scroll Up