Προκήρυξη με αρ. 6484/19.02.2021 για τη χορήγηση 70 ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (επιδότηση ενοικίου) σε προπτυχιακούς φοιτητές/τριες των Τμημάτων της Πανεπιστημιούπολης Σερρών (Β’ ΚΥΚΛΟΣ)

Δημοσιεύτηκε η με αρ. 6484/19.02.2021 προκήρυξη για τη χορήγηση εβδομήντα (70) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (επιδότηση ενοικίου) σε προπτυχιακούς φοιτητές/τριες των Σχολών και των Τμημάτων του ΔΙ.ΠΑ.Ε. (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΣΕΡΡΩΝ) στα πλαίσια της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Διεθνούς Πανεπιστημίου» (Β’ ΚΥΚΛΟΣ).

       Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν την προκήρυξη αναρτημένη στον ιστότοπο του ΕΛΚΕ/ΔΙΠΑΕ: https://rc.ihu.gr/?p=3587 και στον ιστότοπο του πρώην ΤΕΙ/ΚΜ https://cm.ihu.gr/index.php?id=5844
 
Scroll Up