Πρόσκληση σε συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης – ΘΨΚ

Σέρρες: 13-03-2017

Αριθ. Πρωτ: 178

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.3848/2010

ανακοινώνεται ότι:

με την αριθ. πρωτ. 173/09-03-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε., συγκαλείτε στις 14.03.2017 και ώρα 13.30, η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε., για την συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος μονιμοποίησης μέλους Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, του Τομέα Ενεργειακών Μηχανολόγων Μηχανικών, του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, με γνωστικό αντικείμενο «Μετάδοση Θερμότητας με έμφαση στη Θέρμανση- Ψύξη- Κλιματισμό».

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Κωνσταντίνος Κλεΐδης

Επίκουρος Καθηγητής

 
Scroll Up