Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος (APP10577)

Τέρμα Μαγνησίας

62124  ΣΕΡΡΕΣ

Πληροφορίες: Τσιάρα Ευαγγελία

Τηλ. : 23210-49124

Fax  : 23210-49285

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

TMHMA ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 

Σέρρες 0605-2019

Αριθ. πρωτ.: 217

  

Προς: Τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος 

 1. Κατσανεβάκης Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ.
 2. Σοφιαλίδης Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ.
 3. Χασάπης Δημήτριος, Καθηγητής, Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ.
 4. Κολτσάκης Γρηγόριος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών.
 5. Μουσιόπουλος Νικόλαος, Καθηγητής, Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών.
 6. Ντζιαχρήστος Λεωνίδας, Καθηγητής, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών.
 7. Σαμαρά Κωνσταντίνου Κωνσταντινή, Καθηγήτρια, ΑΠΘ, Τμήμα Χημείας.
 8. Σαμαράς Ζήσης, Καθηγητής, Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών.
 9. Τομπουλίδης Ζαχαρίας, Καθηγητής, Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών.
 10. Τσιλιγκιρίδης Γεώργιος, Καθηγητής, Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών.
 11. Χαραλάμπους Ονούφριος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ.

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ε.Π. βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανές εσωτερικής καύσης με έμφαση στη μέτρηση και διάγνωση εκπομπών ρύπων» (APP10577) προκειμένου να προβούν στον ορισμό εισηγητικής επιτροπής

 

Σε συνέχεια της με αριθ. πρωτ. 213/23-04-2019 πράξης συγκρότησης εκλεκτορικού σώματος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στις 09-05-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα Ελλάδος 13:45, στην αίθουσα τηλεδιάσκεψης του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, προκειμένου να προβείτε στον ορισμό τριμελούς εισηγητικής επιτροπής, για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ε.Π. βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανές εσωτερικής καύσης με έμφαση στη μέτρηση και διάγνωση εκπομπών ρύπων» (APP10577) του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ.

Γραμματέας του Εκλεκτορικού Σώματος για την τήρηση των πρακτικών, ορίζεται η Τσιάρα Ευαγγελία, προϊσταμένη της γραμματείας του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, με αναπληρώτρια την Ντόκα Μελπομένη, διοικητικό υπάλληλο του ιδίου Τμήματος.

Τεχνική υποστήριξη  παρέχεται από τον κ. Αβδελά Χρήστο, διοικητικό υπάλληλο του Τ.Ε.Ι. Σερρών (τηλ.2321049144, email: avdelas@teicm.gr).

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Α) Αναπληρωματικά μέλη:

 1. Παπαδόπουλος Άγις, Καθηγητής, Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών.
 2. Φουντή Μαρία, Καθηγήτρια, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών.
 3. Σταματέλλος Αναστάσιος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών.
 4. Γιαννάκογλου Κυριάκος, Καθηγητής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών.
 5. Γεωργίου Δημοσθένης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών.
 6. Ζιώμας Ιωάννης, Καθηγητής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τμήμα Χημικών Μηχανικών.
 7. Ραψομανίκης Σπυρίδων, Καθηγητής, Δ.Π.Θ, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος.
 8. Χρυσικόπουλος Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος.
 9. Χατζηαποστόλου Αντώνιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών.
 10. Χουντάλας Δημήτριος, Καθηγητής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών.
 11. Κικκινίδης Ευστάθιος, Καθηγητής, Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, Τμήμα Χημικών Μηχανικών.

Β) Προέδρους Τμημάτων

 1. Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
 2. Μηχανολόγων Μηχανικών, ΑΠΘ
 3. Χημείας, ΑΠΘ
 4. Χημικών Μηχανικών, ΑΠΘ
 5. Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, ΤΕΙ Θεσσαλίας
 6. Μηχανολόγων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
 7. Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
 8. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 9. Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
 10. Μηχανικών Περιβάλλοντος, ΔΠΘ
 11. Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης
 12. Ναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Γ) Πρυτάνεις Ιδρυμάτων

 1. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 2. Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο
 3. Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
 4. ΤΕΙ Θεσσαλίας
 5. Πανεπιστήμιο Πατρών
 6. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
 7. Πολυτεχνείο Κρήτης
 8. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Δ) Πρύτανη Τ.Ε.Ι  Κεντρικής Μακεδονίας

Ε) Κοσμήτορα ΣΤΕΦ Τ.Ε.Ι.  Κεντρικής Μακεδονίας

ΣΤ) τους υποψηφίους για τη θέση (κ. Σάββα Γκεϊβανίδη, κα Gisele Ferreira De Souza)

                

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Κωνσταντίνος Κλεΐδης

Αναπληρωτής Καθηγητής

 

Συνημμένο:

 
Scroll Up