Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος (APP10590)

Τέρμα Μαγνησίας

62124  ΣΕΡΡΕΣ

Πληροφορίες: Τσιάρα Ευαγγελία

Τηλ. : 23210-49124

Fax  : 23210-49285

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

TMHMA ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 

Σέρρες 0605-2019

Αριθ. πρωτ.: 216

 Προς: Τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος 

 1. Κατσανεβάκης Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ.
 2. Σοφιαλίδης Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ.
 3. Χασάπης Δημήτριος, Καθηγητής, Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ.
 4. Γιαννάκογλου Κυριάκος, Καθηγητής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών.
 5. Κάλφας Ανέστης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών.
 6. Μπούρης Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών.
 7. Πανίδης Θρασύβουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών.
 8. Σιδερίδης Γεώργιος, Καθηγητής, Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών & Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ.
 9. Τομπουλίδης Ανανίας, Καθηγητής, Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών.
 10. Τουρλιδάκης Αντώνιος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών.
 11. Υάκινθος Κυριάκος, Καθηγητής, Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών.

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ε.Π. βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Θερμορευστοδυναμική μηχανολογικών διατάξεων με έμφαση στους εναλλάκτες θερμότητας» (APP10590) προκειμένου να προβούν στον ορισμό εισηγητικής επιτροπής» 

Σε συνέχεια της με αριθ. πρωτ. 212/23-04-2019 πράξης συγκρότησης εκλεκτορικού σώματος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στις 09-05-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα Ελλάδος 14:45, στην αίθουσα τηλεδιάσκεψης του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, προκειμένου να προβείτε στον ορισμό τριμελούς εισηγητικής επιτροπής, για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ε.Π. βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Θερμορευστοδυναμική μηχανολογικών διατάξεων με έμφαση στους εναλλάκτες θερμότητας» (APP10590) του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ.

Γραμματέας του Εκλεκτορικού Σώματος για την τήρηση των πρακτικών, ορίζεται η Τσιάρα Ευαγγελία, προϊσταμένη της γραμματείας του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, με αναπληρώτρια την Ντόκα Μελπομένη, διοικητικό υπάλληλο του ιδίου Τμήματος.

Τεχνική υποστήριξη  παρέχεται από τον κ. Αβδελά Χρήστο, διοικητικό υπάλληλο του Τ.Ε.Ι. Σερρών (τηλ.2321049144, email: avdelas@teicm.gr).

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Α) Αναπληρωματικά μέλη:

 1. Αυλωνίτης Δημήτριος, Καθηγητής, Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕ.
 2. Γιάντσιος Στέργιος, Καθηγητής, Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, Τμήμα Χημικών Μηχανικών.
 3. Μάργαρης Διονύσιος- Ελευθέριος, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών.
 4. Βαλουγεώργης Δημήτριος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών.
 5. Αναγνωστόπουλος Πέτρος, Καθηγητής, Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών.
 6. Αντωνόπουλος Κίμων, Καθηγητής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών.
 7. Καϊκτσής Λάμπρος, Καθηγητής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τμήμα Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών.
 8. Μαθιουδάκης Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών.
 9. Μουσιόπουλος Νικόλαος, Καθηγητής, Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών.
 10. Μποντόζογλου Βασίλειος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών.
 11. Δημητρακόπουλος Αλέξανδρος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών.

Β) Προέδρους Τμημάτων

 1. Μηχανολόγων Μηχανικών, ΑΠΘ
 2. Χημικών Μηχανικών, ΑΠΘ
 3. Πολιτικών Μηχανικών, ΑΠΘ
 4. Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
 5. Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
 6. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
 7. Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
 8. Μηχανολόγων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
 9. Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
 10. Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕ, Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας
 11. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 12. Μηχανολόγων Μηχανικών & Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ, Δυτικής Μακεδονίας

Γ) Πρυτάνεις Ιδρυμάτων

 1. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 2. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
 3. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
 4. ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
 5. Πανεπιστήμιο Πατρών
 6. ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας
 7. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Δ) Πρύτανη Τ.Ε.Ι  Κεντρικής Μακεδονίας

Ε) Κοσμήτορα ΣΤΕΦ Τ.Ε.Ι.  Κεντρικής Μακεδονίας

ΣΤ) τους υποψηφίους για τη θέση (κα Gisele Ferreira De Souza, κ. Μισηρλή Δημήτριο, κ. Τερτίπη Δημήτριο)

                

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Κωνσταντίνος Κλεΐδης

Αναπληρωτής Καθηγητής

 

Συνημμένο:

 
Scroll Up