Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος για την μονιμοποίηση μέλους Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανές Εσωτερικής Καύσης»

Τέρμα Μαγνησίας
62124 ΣΕΡΡΕΣ
Πληροφορίες: Τσιάρα Ευαγγελία
Τηλ. : 23210-49124
Fax : 23210-49285
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
TMHMA ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

Σέρρες 23-03-2017
Αριθ. πρωτ.:216

Προς: Τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος

αα Ονοματεπώνυμο Ίδρυμα Τμήμα Βαθμίδα
1 Χασάπης Δημήτριος ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Καθηγητής
2 Κατσανεβάκης Αθανάσιος ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Αναπληρωτής Καθηγητής
3 Σοφιαλίδης Δημήτριος ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Αναπληρωτής Καθηγητής
4 Μουσιόπουλος Νικόλαος Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νικης Μηχανολόγων Μηχανικών Καθηγητής
5 Σαμαρά-Κωνσταντίνου Κωνσταντινή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νικης Χημείας Καθηγητής
6 Σαμαράς Ζήσης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νικης Μηχανολόγων Μηχανικών Καθηγητής
7 Τομπουλίδης Ανανίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νικης Μηχανολόγων Μηχανικών Καθηγητής
8 Τσιλιγκιρίδης Γεώργιος Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νικης Μηχανολόγων Μηχανικών Καθηγητής
9 Κολτσάκης Γρηγόριος Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νικης Μηχανολόγων Μηχανικών Αναπληρωτής Καθηγητής
10 Ντζιαχρήστος Λεωνίδας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νικης Μηχανολόγων Μηχανικών Αναπληρωτής Καθηγητής
11 Χασιώτης Περικλής ΤΕΙ Θεσσαλίας Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Αναπληρωτής Καθηγητής

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος για την μονιμοποίηση μέλους Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανές Εσωτερικής Καύσης» προκειμένου να προβούν στον ορισμό εισηγητικής επιτροπής

Σε συνέχεια της απόφασης που λήφθηκε στην αριθ. 3/23-03-2017 συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. με την οποία ανασυγκροτήθηκε το Εκλεκτορικό Σώμα για την μονιμοποίηση μέλους Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανές Εσωτερικής Καύσης», σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στις 27-03-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα Ελλάδος 13:00, στην αίθουσα τηλεδιάσκεψης του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, προκειμένου να προβείτε στον ορισμό τριμελούς εισηγητικής επιτροπής, για την μονιμοποίηση του Επίκουρου Καθηγητή Σάββα Γκεϊβανίδη, με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανές Εσωτερικής Καύσης» του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ.
Γραμματέας του Εκλεκτορικού Σώματος για την τήρηση των πρακτικών, ορίζεται η Τσιάρα Ευαγγελία, προϊσταμένη της γραμματείας του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, με αναπληρώτρια την Ντόκα Μελπομένη, διοικητικό υπάλληλο του ιδίου Τμήματος.
Τεχνική υποστήριξη παρέχεται από τον κ. Πατραμάνη Γεώργιο, διοικητικό υπάλληλο του Τ.Ε.Ι. Σερρών (τηλ.2321049160, email: geopat@teiser.gr).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Α) Αναπληρωματικά μέλη:

αα Ονοματεπώνυμο Ίδρυμα Τμήμα Βαθμίδα
1 Παπαδόπουλος Άγις Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νικης Μηχανολόγων Μηχανικών Καθηγητής
2 Σταματέλλος Αναστάσιος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Μηχανολόγων Μηχανικών Καθηγητής
3 Κακαράς Εμμανουήλ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μηχανολόγων Μηχανικών Καθηγητής
4 Κυρτάτος Νικόλαος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Καθηγητής
5 Νικολός Ιωάννης Πολυτεχνείο Κρήτης Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Αναπληρωτής Καθηγητής
6 Ραψομανίκης Σπυρίδων Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Μηχανικών Περιβάλλοντος Καθηγητής
7 Τσιακαράς Παναγιώτης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Μηχανολόγων Μηχανικών Καθηγητής
8 Φουντή Μαρία Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μηχανολόγων Μηχανικών Καθηγητής
9 Χουντάλας Δημήτριος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μηχανολόγων Μηχανικών Καθηγητής
10 Καϊκτσής Λάμπρος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Αναπληρωτής Καθηγητής
11 Χατζηαποστόλου Αντώνιος ΤΕΙ Αθήνας Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε. Αναπληρωτής Καθηγητής

Β) Προέδρους Τμημάτων
1. Μηχανολόγων Μηχανικών, ΑΠΘ
2. Χημείας, ΑΠΘ
3. Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης
4. Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε., ΤΕΙ Θεσσαλίας
5. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
6. Μηχανικών Περιβάλλοντος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
7. Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε., ΤΕΙ Αθήνας
8. Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ
9. Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ
Γ) Προέδρους – Πρυτάνεις Ιδρυμάτων
1. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
2. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
3. Πολυτεχνείο Κρήτης
4. ΤΕΙ Θεσσαλίας
5. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
6. ΤΕΙ Αθήνας
7. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Δ) Πρόεδρο Τ.Ε.Ι Κεντρικής Μακεδονίας
Ε) Διευθυντή ΣΤΕΦ Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας
ΣΤ) υποψήφιο για τη θέση (κ. Σάββα Γκεϊβανίδη)

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Κωνσταντίνος Κλεΐδης

 
Scroll Up