Διοικητικό Προσωπικό

Πρόεδρος του Tμήματος:


Κλεϊδης Κωνσταντίνος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τηλέφωνο: 2321 (0) 49122
Fax: 2321 (0) 49285
Email: kleidis@teiser.gr

 

Διοικητική Μέριμνα:


Τσιάρα Ευαγγελία
Τηλέφωνο: 2321(0)49124
Fax: 2321(0)49285
Email: info@mech.ihu.gr

 

Φοιτητική Μέριμνα:


Ντόκα Μελπομένη
Τηλέφωνο: 2321(0)49125
Fax: 2321(0)49285
Email: mech_eng@teiser.gr

 
Scroll Up