Σοφιαλίδης Δημήτριος

Ονοματεπώνυμο: Σοφιαλίδης Δημήτριος
Γνωστικό Αντικείμενο: Μηχανική Ρευστών και Υδροδυναμικές μηχανές
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2321049180
email: sofialidis@teiser.gr

 

Τίτλοι Σπουδών

 1. Μηχανολόγος Μηχανικός, Α.Π.Θ. (1986-1991).
 2. MSc, “Thermal Power & Fluids Engineering”, University of Manchester Institute of Science & Technology (U.M.I.S.T.), Dept. of Mechanical Engineering (U.K.), (1992-1993).
 3. PhD, “Αριθμητική Διερεύνηση Φαινομένων Μεταφοράς Ορμής σε Ανοικτούς Αγωγούς Σύνθετης Διατομής”, Α.Π.Θ. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, (1994-1998).

 

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Μάρτιος 1994 – Δεκέμβριος 1997
Διδακτορικές Σπουδές (Ph.D.)
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Τομέας Υδραυλικής & Τεχνικής Περιβάλλοντος
Θέμα: “Αριθμητική Διερεύνηση Φαινομένων Μεταφοράς Ορμής σε Ανοικτούς Αγωγούς Σύνθετης Διατομής”
Περιοχή: Υπολογιστική Ρευστοδυναμική, Μοντελοποίηση Τύρβης, Ανοικτοί Αγωγοί Σύνθετης Διατομής
Επιβλέπων: Παναγιώτης Πρίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Βαθμός: Άριστα (10/10)

Οκτώβριος 1992 – Δεκέμβριος 1993
Μεταπτυχιακές Σπουδές (M.Sc.)
Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ Ινστιτούτο Επιστήμης και Τεχνολογίας (University of Manchester Institute of Science & Technology–UMIST), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Τομέας Θερμoδυναμικής και Ρευστών (Thermofluids Division)
Θέμα: Θερμική Ισχύς & Μηχανική Ρευστών (Thermal Power & Fluids Engineering)
Τελική Εργασία: “Εξαρτώμενο της Ροϊκής Παραμόρφωσης, Μη–γραμμικό Μοντέλο Τύρβης k–ω και οι Εφαρμογές του (Strain–Dependent, Non–Linear k–ω Model of Turbulence and its Applications)”
Επιβλέπων: Brian Launder, Professor
Βαθμός M.Sc.: Άριστα (80.0/100.0) (1ος/11)

Σεπτέμβριος 1986 – Νοέμβριος 1991
Βασικό Πτυχίο
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Κατεύθυνση: Ενεργειακός Τομέας
Θέμα Διπλ/τικής: “Τριδιάστατο Αριθμητικό Μοντέλο Ροής για Αερισμό Δωματίων Απλής και Σύνθετης Γεωμετρίας”
Επιβλέπων: Απόστολος Γούλας, Καθηγητής
Βαθμός Διπλ/τικής: Άριστα (10/10)
Βαθμός Πτυχίου: Λίαν Καλώς (7.46/10.0)

 

Επαγγελματική Κατάρτιση

10/2001 –
“ΣΙΜΤΕΚ Ε.Π.Ε.”, Θεσσαλονίκη
Λογισμικό & Υπηρεσίες.
Τεχνικός διευθυντής.

10/1999–12/2001
“ΕΝΕΡΒΑΚ–ΦΛΟΥΤΕΚ Ε.Π.Ε.”, Θέρμη Θεσσαλονίκης.
Λογισμικό & Υπηρεσίες.
– Από 10/2000 Δ/ντής Τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης.
– Μηχανικός Υπολογιστικής Ρευστοδυναμικής.

03/1997–06/2002
“ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.”, Αθήνα
Κατασκευαστική Εταιρεία
Παρακολούθηση εφαρμογής Η/Μ συστημάτων:
(α) Ανακαίνιση “Μονής Λαζαριστών” στη Θεσσαλονίκη (03/1997–02/1998).
(β) Εργοτάξιο “ΝΙΚΗΣ Α.Ε.” στο Κιλκίς (12/1997–04/1998).
(γ) Διάφορες υπηρεσίες (06/1998–06/2002).
(δ) Εργοτάξιο Μονής “Mεγίστης Λαύρας” στο Άγιο Όρος (04/1999–06/2001).

11/1993–12/1994
“ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.”, Θεσσαλονίκη
Κατασκευαστική Εταιρεία
Παρακολούθηση εφαρμογής Η/Μ εγκαταστάσεων κατά την κατασκευή του Νοσοκομείου Δυτικής Θεσσαλονίκης.

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 1. Μελέτη τυρβώδους ροής και μετάδισης θερμότητας μέσα σε σήραγγες σε συνθήκες φωτιάς. Οι συνθήκες περιλαμβάνουν ροή αυτοκινήτων και λειτουργία ανεμιστήρων αποκαπνισμού.
 2. Μελέτη στρωτής και τυρβώδους ροής σε κλειστούς και ανοικτούς αγωγούς με μερική ή ολική πλήρωση από πορώδες μέσο σταθερής ή μεταβλητής διαπερατότητας. Ανάπτυξη τυρβώδους μοντέλου για την περιγραφή της διείσδυσης της τύρβης μέσα στο πορώδες μέσο (μακροσκοπική προσέγγιση). Επίλυση του μικροσκοπικού πεδίου για τη διερεύνηση των τυρβωδών δομών και κλιμάκων και εξαγωγή όρων/συντελεστών για το μακροσκοπικό μοντέλο.
 3. Μελέτη υδροδυναμικής συμπεριφοράς πλωτών ή βυθισμένων (μερικώς ή μη) κατασκευών υπό την επήρεια κυματισμού συγκεκριμένων κυματομορφών. Σε πρώτο στάδιο γίνεται διερεύνηση της αριθμητικά ορθής παραγωγής των κυματισμών, με ιδιαίτερα έμφαση στην αποφυγή ανάκλασής τους πίσω στο υπολογιστικό πεδίο.

 

Ερευνητικά Προγράμματα
1. 07/2002–02/2004: SimTec Ε.Π.Ε.
Τίτλος: Multi Fuel Operated Integrated Clean Energy Process: Thermal Desorption Recycle-Reduce-Reuse Technology
Χρηματοδότηση: EU FP5 (NNE5-00363-2001).
Περιγραφή: Ανάπτυξη μίας νέας διεργασίας παραγωγής καθαρού στερεού καυσίμου από προ–επεξεργασία κονιορτοποιημένου άνθρακα, λιγνίτη, βιομάζας, ή συνδυασμού τους. Πραγματοποιήθηκαν μελέτες Υπολογιστικής Ρευστοδυναμικής της όλης διεργασίας.

2. 01/2002–03/2004: SimTec Ε.Π.Ε.
Τίτλος: Particulate Removal from Flue gas: Improving the performance of Electrostatic precipitators
Χρηματοδότηση: EU (ECSC 7220-PR/123).
Περιγραφή: Μετά την καύση κονιορτοποιημένου στερεού καυσίμου, τα στερεά υπολείματα της καύσης συλλέγονται από ηλεκτρόφιλτρα. Το έργο στοχεύει στη γνώση των ηλεκτρικών και μηχανικών δυνάμεων στο σωματιδιακό άνθρακα, ώστε να βελτιστοποιηθούν οι υπάρχοντες συσκευές, τη διερεύνηση των χαρακτηριστικών της ιπτάμενης τέφρας και της συσχέτισής τους με τις ιδιότητες του καυσίμου και των συνθηκών καύσης, την απόκτηση δεδομένων για την επίδραση των διαφόρων πρόσθετων στη μετέπειτα απόρριψη της ιπτάμενης τέφρας. Στο έργο αναπτύχθηκε μοντέλο Υπολογιστικής Ρευστοδυναμικής που περιγράφει όλο το φαινόμενο (ροή ρευστού, ροή σωματιδίων και ηλεκτροστατικό πεδίο, όπως και οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των).

3. 07/2002–08/2002: SimTec Ε.Π.Ε.
Τίτλος: Development & Optimisation of a New Process for Desalination of Sea Water by Means of Solar Energy
Χρηματοδότηση: EU INCO project (IC18-CT98-0265/DG12-CPDE).
Περιγραφή: Ανάπτυξη μίας νέας διεργασίας αφαλάτωσης με θερμαινόμενο από τον ήλιο αέρα, ο οποίος υγραίνεται από θαλασσινό νερό. Η διεργασία επαναλαμβάνεται για το διαδοχικό εμπλουτισμό του αέρα σε υδρατμούς μέχρι περίπου 20% κατά βάρος. Ο υγραντήρας αποτελείται από διαδοχικά στρώματα χαρτονένιου κυψελωτού πάνελ, με το οποίο επιτυγχάνεται σημαντική αύξηση της επιφάνειας εναλλαγής (επιφάνεια εξάτμισης). Στο έργο πραγματοποιήθηκαν μελέτες Υπολογιστικής Ρευστοδυναμικής.

4. 06/2000–02/2001: Enervac–Flutec Ε.Π.Ε.
Τίτλος: Investigation of Biomass Gasification Conditions for Energy Production
Χρηματοδότηση: Διμερής ερευνητική συνεργασία Ελλάδας-Σλοβακίας (ΓΓΕΤ).
Περιγραφή: Διερεύνηση της δυνατότητας παραγωγής ²καθαρού² καύσιμου αερίου μετά από την απαερίωση (gasification) βιομάζας μέσα σε ρευστοστερεή κλίνη πληρωμένη με λεπτόκοκκα πυριτικά σωματίδια (άμμος). Στο πρόγραμμα πραγματοποίηθκαν πειράματα σε υπάρχουσα εργαστηριακή διάταξη και μορφοποιήθηκε μαθηματικό μοντέλο Υπολογιστικής Ρευστοδυναμικής.

5. 02/2000–03/2001: Enervac–Flutec Ε.Π.Ε.
Τίτλος: A New Technique for Controlling Ashes and Gaseous Polluting Emission by Gasification of Coal Injected in Slag
Χρηματοδότηση: EU (ECSC 7220-ED/092).
Περιγραφή: Έρευνα για απαεριωτή τήγματος οξειδίων στον οποίο καίγεται μερικώς άνθρακας σε μορφή κόκκων και παράγεται ²καθαρό² αέριο καύσιμο, το οποίο σε επόμενο στάδιο καίγεται ολικώς. Το έργο αναζητά τις κατάλληλες συνθήκες λειτουργίας του αντιδραστήρα, καθώς και την κατάλληλη σύσταση του άνθρακα και του μίγματος των τηγμένων οξειδίων, ώστε να κατακρατείται η μέγιστη δυνατή ποσότητα τέφρας και NΟx από το τήγμα. Στο έργο αναπτύχθηκε μοντέλο Υπολογιστικής Ρευστοδυναμικής για τη διεργασία.

6. 12/1999–02/2000: Enervac–Flutec Ε.Π.Ε.
Τίτλος: Optimization of Industrial Kilns Using Low O2 Content Flue- Gases from Industrial Turbine CHP Sets
Χρηματοδότηση: EU FP5 (JOE3-CT98-7024 Joule CRAFT).
Περιγραφή: Διερεύνηση της λειτουργίας βιομηχανικών κλιβάνων με θερμό οξειδωτικό στους καυστήρες τους (καυσαέρια αεριοστροβίλου χαμηλή περιεκτικότητας σε οξυγόνο), αντί σε συνθήκες περιβάλλοντος. Με τον τρόπο αυτό δεν απορρίπτονται διαθέσιμες ποσότητες θερμότητας (από άλλα τμήματα της μονάδας) στο περιβάλλον και μειώνεται η απαιτούμενη ενέργεια στους κλιβάνους για τη θέρμανση του υλικού (π.χ. κεραμικά προϊόντα τα οποία πρέπει να ²ψηθούν² στους 1000οC). Στο έργο πραγματοποιήθηκαν μελέτες Υπολογιστικής Ρευστοδυναμικής.

7. 09/1999–11/1999: Enervac–Flutec Ε.Π.Ε.
Τίτλος: Membrane Separation and Cleaning of Gases in IGCC Processes
Χρηματοδότηση: EU (ECSC 7220-ED/082).
Περιγραφή: Έρευνα των συνθηκών λειτουργίας και σχεδιασμός διαχωριστών μίγματος αερίων τύπου μεμβράνης. Ο διαχωρισμός των μιγμάτων (διμερή στο παρόν πρόγραμμα) επιτυγχάνεται λόγω της ροής τους (υπό πίεση που φτάνει τα 50 [bar]) μέσα από διαμήκεις διαχωριστές που αποτελούνται από χιλιάδες λεπτές κοίλες μεμβράνες εξωτερικής διαμέτρου της τάξης των 300 [μm]. Το υλικό της μεμβράνης (πολυμερές) έχει διαφορετική διαπερατότητα στα δύο αέρια. Κύριες λειτουργικές παράμετροι είναι η ποσότητα που διαπερνά τις μεμβράνες και η περιεκτικότητά της στο επιθυμητό αέριο. Ανάλογα με το επιθυμητό αποτέλεσμα (ποσότητα και καθαρότητα) ο στόχος είναι ο ακριβής καθορισμός των συνθηκών λειτουργίας δεδομένου τύπου διαχωριστή. Στο έργο δημιουργήθηκε μοντέλο Υπολογιστικής Ρευστοδυναμικής για τη διεργασία.

 

Δημοσιεύσεις – Καινοτομία
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
1. Faltsi, O., Vlaev, S. D., Sofialidis, D. & Kirpitsas, J. (2006) “Novel Areas and Future Trends of Computational Fluid Dynamics Software Applications in Chemical Engineering”, Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly, 12(4), pp. 213-219.

2. Skodras, G., Kaldis, S.P., Sofialidis, D., Faltsi, O., Grammelis, P. & Sakellaropoulos, S. P. (2006). “Particulate Removal via Electrostatic Precipitators-CFD Simulation”, Fuel Processing Technology, 87(7), pp. 623-631.

3. Sofialidis, D., Faltsi, O., Sardi, K., Skevis, G., Skodras, G., Kaldis, S. P. & Sakellaropoulos, G. P. (2005). “Modelling Low-Temperature Carbonisation of Solid Fuels in a Heated Rotary Kiln for Clean Fuel Production”, Fuel, 84(17), pp. 2211-2221.

4. Skodras, G., Kaldis, S. P., Sakellaropoulos, G. P., Sofialidis, D. & Faltsi, O. (2003). “Simulation of a Molten Bath Gasifier by Using a CFD Code”, Fuel, 82(15–17)), pp. 2033–2044.

5. Prinos, P., Sofialidis, D. & Keramaris E. (2003). “Turbulent Flow Over and Within a Porous Bed”, J. of Hydraulic Eng., ASCE, 129(9), pp. 720–733.

6. Sofialidis, D. & Faltsi, O. (2001). “Simulation of Biomass Gasification in Fluidized Beds using Computational Fluid Dynamics Approach”, J. Thermal Science, 5(2), pp. 95-105.

7. Sofialidis, D. & Prinos, P. (1999). “Turbulent Flow in Open Channels with Smooth and Rough Flood Plains”, J. of Hydraulic Res., IAHR, 37(5), pp. 615-640.

8. Sofialidis, D. & Prinos, P. (1999). “Numerical Study of Momentum Exchange in Compound Open Channel Flow”, J. of Hydraulic Eng., ASCE, 125(2), pp. 152-165.

9. Sofialidis, D. & Prinos, P. (1998). “Compound Open–Channel Flow Modelling with Nonlinear Low–Reynolds k–ε Models”, J. of Hydraulic Eng., ASCE, 124(3), pp. 253-262.

10. Sofialidis, D. & Prinos, P. (1997). “Fluid Flow and Heat Transfer in a Pipe with Wall Suction”, Int. J. of Heat and Mass Transfer, 40(15), pp. 3627-3640.

11. Sofialidis, D. & Prinos, P. (1996). “Wall Suction Effects on the Structure of Fully Developed Turbulent Pipe Flow”, J. of Fluids Eng., ASME, 118, pp. 33-39.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ
1. Prinos, P. & Sofialidis, D. (2003) “Turbulent Flow over Periodic Hills”, Proc. XXX IAHR Cong., Thessaloniki, Greece, Aug. 24-29, pp. 655–662.

2. Soulis, J. V., Farmakis, T. M., Giannoglou, G. D., Fatsi, O., Sofialidis, D., Josipovic, J. & Louridas, G. E. (2003) “Computational Haemodynamics of Left Coronary Artery”, Proc. Biomedicine 2003, Ljubljana, Slovenia, Apr. 2-4, pp. 189–198.

3. Sofialidis, D., Faltsi, O. & Katsanevakis, A. (2001) “Simulation of Biomass Gasification for Energy Production in Fluidized Beds using the Computational Fluid Dynamics Code FLUENT”, Proc. 3rd Symp. of South–East European Countries (SEEC) on Fluidized Beds in Energy Production, Chemical and Process Eng. and Ecology, Sinaia, Romania, Sep. 25-29, pp. 261–268.

4. Sofialidis, D., Faltsi, O. & Oprea, C. (2001). “Thermal Analysis of a Heated Cylinder at Cross Flow using the CFD Package ICEPAK3”, Proc. 7th Int. Symp. Design & Technology of Electronic Modules, Bucharest, Romania, Sep. 20–23, pp. 21–26.

5. Kaldis, S. P., Sakellaropoulos, G. P., Sofialidis, D. & Faltsi, O. (2001) “Modeling of Gas Separation Hollow Fiber Membrane Modules. One–Dimensional and Computational Fluid Dynamics (CFD) Approach”, Proc. Eng. with Membranes, Granada, Spain, Jun. 3-6, paper C.2–3.

6. Sofialidis, D. & Prinos, P. (2001). “Microscopic Modelling of Turbulent Flow Over and Within a Porous Bed”, Proc. XXIX IAHR Cong., Beijing, China, Sep. 16-21, pp. 888–895.

7. Katsanevakis, Α., Tsemberlidis, P., Fletcher, L., Pourkashanian, M., Sofialidis, D., Katsanevakis, J. & Lappas, A. (2000). “Application of the Decentralised Combustion Mode with Turbine Exhaust Gases–DCM/TEG–Cycle in the Glass Industry. A Novel Approach for CHP Integration in High Temperature Demanding Processes”, Proc. 1st Balkan Conf. on Glass Science & Technology, Volos, Greece, Oct. 9–10, pp. 410-416.

8. Sofialidis, D. & Prinos, P. (1997). “Development of a Νon–Linear Strain–Sensitive k–ω Turbulence Model”, Proc. 11th Symp. on Turbulent Shear Flows, Grenoble, France, Sep. 8-10, Vol. 2, pp. P2.89-P2.94.

9. Sofialidis, D. & Prinos, P. (1996). “Secondary Currents and Turbulence in Compound Open Channel Flow”, Proc. 6th Int. Symp. on Flow Modelling and Turbulence Measurements, Tallahassee, Florida, U.S.A., Sep. 8-10, pp. 711-718.

10. Sofialidis, D. & Prinos, P. (1995). “Fluid Flow and Heat Transfer in a Pipe with Wall Suction”, Proc. XXVI IAHR Cong., London, U.K., Sep. 11-15, pp. 83-89.

11. Sofialidis, D. & Prinos, P. (1995). “Turbulence Modelling of Steep Open Channel Flow”, Proc. 9th Int. Conf. on Numerical Methods in Laminar and Turbulent Flow, Atlanta, Georgia, U.S.A., Jul. 10-14, pp. 893-904.

12. Sofialidis, D. & Prinos, P. (1994). “Near Wall Turbulence under the Influence of Intensive Mass Transfer”, Proc. Int. Symp. on Turbulence, Heat and Mass Transfer, Lisbon, Portugal, Aug. 9-12, pp. 122-128.

13. Voulgaris, P., Sofialidis, D., Fotea, K., Prinos, P. & Goulas, A. (1992). “Three–Dimensional Flow in Complex Rooms”, Proc. 3rd Int. Conf. on Energy and Building in the Mediterranean Area, Thessaloniki, Greece, Apr. 8-10, pp. 207-214.

 

Διδακτικό και Συγγραφικό Έργο
1. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο “Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφή”, Τμήμα Χημείας του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων, Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων & Τμήμα Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη. (ακαδημαϊκά έτη 2003-2004 & 2004-2005). Αυτόνομη διδασκαλία του κατ’ επιλογή μαθήματος 2ου εξαμήνου “Προσομοίωση Διεργασιών”.
2. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος. (Oκτ. 01–Σεπ. 02). Αυτόνομη διδασκαλία του υποχρεωτικού (κατ’ επιλογή) μαθήματος 4ου έτους “Αριθμητικές Μέθοδοι στην Ενεργειακή Περιοχή”.

 

Αναφορές
Περίπου 120 αναφορές άλλων ερευνητών στις παραπάνω δημοσιεύσεις σε περιοδικά.

 

Ώρες επικοινωνίας με τους σπουδαστές

 • Δευτέρα 14:00 – 16:00
 • Τρίτη 09:30 – 10:00
 • Τετάρτη 12:00 – 14:00

 

Προτεινόμενα θέματα πτυχιακών εργασιών

 1. Χαρακτηρισμός 2D αεροτομής σε συμπιεστή ροή με προσομοίωση υπολογιστικής ρευστοδυναμικής (CFD).
 2. Προσομοίωση ροής αέρα και μετάδοσης θερμότητας μέσα σε κτίριο γραφείων. Λειτουργία θέρμανσης (χειμώνας).
 3. Προσομοίωση ροής αέρα και μετάδοσης θερμότητας μέσα σε κτίριο γραφείων. Λειτουργία ψύξης (καλοκαίρι).
 4. Προσομοίωση ροής γύρω από πολιτικό αεροσκάφος κατά την απογείωση.
 5. Προσομοίωση ροής γύρω από πολιτικό αεροσκάφος κατά την πτήση.
 6. Προσομοίωση ροής γύρω από πολιτικό αεροσκάφος κατά την προσγείωση.
 7. Προσομοίωση εμφάνισης σπηλαίωσης σε βάνα.
 
Scroll Up