ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ_APP10590

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

Σέρρες: 18-04-2019

Αριθ. Πρωτ: 208

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 34 παράγραφος 4β του Ν.3848/2010

ανακοινώνεται ότι:

με την αριθ. πρωτ. 207/18-04-2019 πρόσκληση του Προέδρου του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε., συγκαλείται στις 23.04.2019 και ώρα 10.00, η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε., για την συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας (1) θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή, του Τομέα Ενεργειακών Μηχανολόγων Μηχανικών, του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, με γνωστικό αντικείμενο «Θερμορευστοδυναμική μηχανολογικών διατάξεων με έμφαση στους εναλλάκτες θερμότητας» (APP10590).

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Κωνσταντίνος Κλεΐδης

Αναπληρωτής Καθηγητής

 
Scroll Up