Συγκρότηση Εκλεκτορικών Μετάδοση Θερμότητας ΘΨΚ

Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ στην συνεδρίαση της στις 14-03-2017 ενέκρινε την συγκρότηση του Εκλεκτορικού Σώματος για την μονιμοποίηση μέλους ΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μετάδοση Θερμότητας με έμφαση στη Θέρμανση- Ψύξη- Κλιματισμό».

Δείτε περισσότερα, εδώ.

 
Scroll Up