Θέσεις για πρακτική άσκηση.

NOX STEEL TECHNICAL

ΜΙΧΑΗΛ Α. ΚΑΠΝΟΠΩΛΗΣ

Βιομηχανική περιοχή Θεσσαλονίκης Τ.Θ. 1183

Τ.Κ. 57022 Θεσσαλονίκη

Τηλ. +30 2310 795333

Φαξ. +30 2310 795332

Email: info@inoxst.com

 
Scroll Up