Θέσεις πρακτικής άσκησης στη Βιομηχανία επεξεργασίας ξύλου AKRITAS

Η Βιομηχανία επεξεργασίας ξύλου AKRITAS κατέχει ηγετική́ θέση στην Ελληνική́ αγορά́ με παράλληλα έντονη εξαγωγική́ δραστηριότητα. Η εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών και λειτουργεί με σεβασμό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον τηρώντας αυστηρά πρότυπα ποιότητας.

Η AKRITAS σήμερα απασχολεί πάνω από 250 εργαζόμενους και συνεχώς αναπτύσσεται. Θέλοντας να προσφέρει σε προπτυχιακούς φοιτητές γνώσεις και εργασιακή εμπειρία στο αντικείμενο σπουδών τους αναζητεί:

Μηχανολόγο Μηχανικό Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

για Εξάμηνη Πρακτική Άσκηση (κωδ. ΜΜΠ10)

με έδρα το εργοστάσιο στον Προβατώνα Έβρου

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά υποψηφίων:

  • Όρεξη για μάθηση και δουλειά
  • Υπευθυνότητα & Συνέπεια
  • Ανάπτυξη και Διατήρηση Ομαδικού Πνεύματος

Προσόντα Υποψηφίων:

  • Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας
  • Καλές δεξιότητες χρήσης Η/Υ
  • Αντίληψη σε Θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας

Οι επιτυχημένοι υποψήφιοι θα ενταχθούν στη δυναμική ομάδα μηχανικών με προοπτική μόνιμης απασχόλησης. Η Εταιρία επενδύοντας στο Ανθρώπινο Δυναμικό της, προσφέρει δυνατότητες προσωπικής ανάπτυξης, ελκυστικό πακέτο παροχών, σύγχρονο περιβάλλον εργασίας και προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις παρακαλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους σημείωμα στο careers@akritas.gr , αναγράφοντας τον  κωδικό θέσης.

Όλες οι αιτήσεις αντιμετωπίζονται αυστηρώς εμπιστευτικά.

 

 
Scroll Up