Υλικοτεχνική Υποδομή

Το θεωρητικό μέρος των διαφόρων μαθημάτων διεξάγεται σε πέντε αίθουσες των τριάντα ατόμων, μία αίθουσα των εξήντα ατόμων και δύο αμφιθέατρα των εκατόν είκοσι ατόμων. Όσον αφορά στο εργαστηριακό μέρος των διαφόρων μαθημάτων, αυτό διεξάγεται στα εργαστήρια του Τμήματος Μηχανολογίας, ΣΤΕΦ/ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας.
Υπάρχουν τα επονομαζόμενα “ελαφρά” εργαστήρια του Τμήματος:

Τα εργαστήρια αυτά είναι εξοπλισμένα να εκπαιδεύουν από είκοσι έως είκοσι πέντε Σπουδαστές ανά τμήμα.

H μεγάλη αύξηση του αριθμού των εισαγομένων Σπουδαστών, τα τελευταία χρόνια, είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία πολλών τμημάτων σε κάθε ένα εργαστήριο, με αντίστοιχο αντίκτυπο στην κατάρτιση του ωρολογίου προγράμματος, αλλά και στην εξεύρεση εκπαιδευτικών οι οποίοι θα τα λειτουργήσουν.

Το πρόβλημα επιτείνεται κάπως από το γεγονός ότι, τα τελευταία πέντε χρόνια, κάποια από αυτά τα εργαστήρια χρησιμοποιούνται και από το Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών που επίσης λειτουργεί στο TEI Κεντρικής Μακεδονίας.

Υπάρχουν επίσης τα επονομαζόμενα “βαρέα” εργαστήρια:

τα οποία αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα με τα “ελαφρά”.

Σε κάθε περίπτωση, όμως, τα εργαστηριακά μαθήματα του Νέου Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Μηχανολογίας, ΣΤΕΦ/ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονία μπορούν να καλυφθούν πλήρως από την υπάρχουσα υποδομή και τους υπάρχοντες χώρους.

 
Scroll Up