Υπεύθυνοι COVID και edupass του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΔΙΠΑΕ

Ανακοινώνεται ότι, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 119847/ΓΔ6 (ΦΕΚ 4406/24-09-2021), η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών με τη 13/05-10-2021 (θέμα 2ο) απόφασή της, ορίζει ως Υπεύθυνο COVID του Τμήματος τον Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος, Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Αθανάσιο Πανταζόπουλο, με αναπληρωτή Υπεύθυνο COVID τον Καθηγητή Α’ Βαθμίδας κ. Δημήτριο Χασάπη. Επιπλέον, ως υπεύθυνος διαχείρισης της θυρίδας edupass του Τμήματος ορίζεται ο Λέκτορας Εφαρμογών κ. Νικόλαος Μοσχίδης.

 

Εκ της Γραμματείας του Τμήματος

 
Scroll Up